Håbet

  • Hjemmehavn: Fredrikstad, Østfold
  • Bygget: 1939
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 14,04m
  • Brutto­tonnasje: 21,95
  • Fredet: 1939

«Håbet» ble bygget i 1939 på Røds Trebåtsbyggeri i Risør. Det var en bestilling fra Anders Pettersen fra Utgårdskilen som skulle bruke båten til frakt/fiske/trålig sammen med nevøen Ole Utgård. Etter Anders Pettersens død overtok Ole Alexandersen som medeier, og båten var i full drift med «Olræne» som de ble kalt på folkemunne.

I 1978 ble båten overtatt av far og sønn Odd og Vidar Nilsens fram til 1983. Deretter hadde fartøyet forskjellige eiere fram til Vidar Nilsen igjen overtok den 1997. Han hadde båten i fiske fram til mars 2001 da den ble kondemnert i løpet av året.

Roy og Mette Lise Hasløgård overtok da det i 2001 var anledning for «vanlige» folk å overta tidligere yrkesbåter. Formålet er å ta vare på båten som den er i dag, eventuelt å føre den delvis tilbake som den var på 1970-tallet. I 2008-09 ble det bygget kappe på dekket og styrhuskeisingen ble reparert. Båten er i dag 95% ferdig som turbåt.