Svanen

  • Kjennings­signal: TAQ604
  • Hjemmehavn: Aure, Møre og Romsdal
  • Bygget: 1937
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 37'
  • Brutto­tonnasje: 10

Motorskøyta «Svanen» ble bygd ved Lars Kristiansens Båtbyggeri i Mjosundet i Aure i 1937 for Ole Sandvik. Som ny var «Svanen» utstyrt med en 10 Hk «Sølyst» 1-sylindret 4-taktmotor.

I 1942 ble «Svanen» overtatt av Trond Ulfsnes, som drev reketråling med fartøyet sammenhengende helt frem til 1993. Fisket foregikk langs kysten fra Nordmøre og langt oppover Helgelandskysten. Trond Ulfsnes skiftet motor flere ganger, først til en 20 Hk Scandia i 1948, så til en 20 Hk Union i 1956, og endelig til en 40 Hk Finnøy i 1973. Denne motoren står stadig i «Svanen» og fungerer helt fint. Det er den siste 1-sylindrete semidieselmotoren som ble produsert av Finnøy motorfabrikk. Det er foretatt flere ombygginger av «Svanen». Akterskipet ble lagt ut og fornyet i 1957, den originale lugarkappen i tre ble skiftet ut med stålkappe i 1960. Begge disse arbeidene ble utført ved Sletta Båtbyggeri i Mjosundet. I 1963 ble det bygd på nytt rorhus ved Mjosundet Båtbyggeri.

Da Trond Ulfsnes sluttet som aktiv fisker som 76-åring i 1993, ble fartøyet unntatt kondemnering og tok Nordmøre Museum over fartøyet. «Svanen-gruppa» i Aure ble etablert i sammenheng med overtakelsen. Denne gruppa disponerer og driver «Svanen» på vegne av museet. Det ble i 1996 oppdaget betydelige råteskader i baugpartiet. Det ble etter 3-4 års ventetid bevilget en del midler fra Riksantikvaren slik at reparasjon kom i gang. Etter at arbeidet var halvferdig stoppet bevilgningene opp. Av den grunn har «Svanen» nå ligget ute av drift i 5 -6 år. Eiere og brukere håper nå de skal få reist midler nok til at denne skøyta atter kan få presentere seg i sine vante omgivelser og la sin karakteriske motordunk lyde.