Kristina

  • Hjemmehavn: Karmøy, Rogaland
  • Bygget: 1917
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 40'
  • Brutto­tonnasje: 13

Listerskøyte «Kristina» ble bygd på Lista i 1917 som klinket motorskøyte for en fisker på Sørlandet, men da denne ikke maktet å betale fartøyet ble det overtatt av Andreas Haga Sandve og Lars Berdinus Vikra i Sandve.

I 1929 ble fartøyet overtatt av Ole Henrik Sandve og av hans sønn Lars i 1975. Skøyta ble hovedsakelig brukt i kystfiske, i sildefiske frem til 1932 og deretter i snurrevadfiske.

«Kristina» fikk som ny installert en 16 Hk Skudemotor fra Skudeneshavn. I 1939 ble det satt inn en 24 Hk Rapp, som fortsatt står i fartøyet. I 1935 ble det bygget nytt styrehus.

«Kristiana» ble kjøpt av Karmøy Fiskerimuseum i 1985 og omfattende restaureringsarbeider ble igangsatt i 1993. I dag er nye restaureringsarbeider i gang. Rekkestøtter, skansekledning, keising, styrehus og elektriske installasjoner skal skiftes eller restaureres. Fartøyet bevares som et kulturminne.