Rapp

  • Kjennings­signal: LE2775
  • Hjemmehavn: Sytavanger, Rogaland
  • Bygget: 1913
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 14,98m
  • Brutto­tonnasje: 24,84

MS «Rapp» er en kravell bygget skøyte fra 1913. Båten ble bygget i Risør på bestilling fra Sverige, men ble i 1916 innkjøpt til Austevoll i Hordaland.

Fartøyet har blitt brukt til brislingsfiske, sildefiske, frakt av sild og fiskeoppdrett fram til tidlig 1990- tallet. Da var fartøyet i elendig forfatning og omfattende reparasjoner ble gjort i de neste 10 år med tanke på å bevare fartøyet. Deretter ble fartøyet brukt som turbåt fram til dagens eier overtok fartøyet i 2008.

«Rapp» har hjemhavn i Stavanger og er under restaurering til det utseende og funksjon båten hadde i 1955. Eiers formål er å bevare fartøyet som kulturminne og drifte det gjennom turisme, kulturformidling og charter.