Johanne

  • Kjennings­signal: 3YDA
  • Hjemmehavn: Jøvik i Ullsfjord, Troms
  • Bygget: 1937
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 43,3'
  • Brutto­tonnasje: 23,5

MS  «Johanne» – tidligere MS «Brønnes» – ble bygget i 1937 av Julius Tjørve i Farsund.

Fartøyet ble brukt som sildskøyte frem til 1956 og ble deretter utstyrt med reketrål og benyttet til snurrevad-tråling fram til 1962. «Brønnes» hadde hjemmehavn i Farsund fram til 1984 da det ble tatt ut av fiske og overtatt av nåværende eier Torkjel Tveita til privat bruk.

«Brønnes» er et karavellbygget krysserskrog med furu hud på eikespant. Fartøyet ble levert med en Wichman 25 hk som ble skiftet ut i 1960 til nåværende motor Callesen diesel type 200, 3 syl. 75 hk. 2 takts dieselmotor. Fartøyet har 2 master i furu med bom for støtteseil. Motor og styrehus ble skiftet ut i 1960, og store deler av styrbord side (overvanns) ble skiftet ut i 1991. Restaurering av rigg er gjort etter bilder oppsporet fra tidligere eiere.

Fartøyet er typisk for fiskefartøyer bygget på Sørvestlander som drev makrell og sildefiske fra mellomkrigsårene og langt opp i åttiårene. Det er ikke mange igjen av denne typen og fartøyet er typisk for sin tid med lite utskiftninger og forandringer.

Fartøyet har i dag hjemmehavn i Jøvik i Ullsfjord og skiftet i 2021 navn til «Johanne».