Vally

  • Kjennings­signal: 3YWP
  • Hjemmehavn: Alta, Troms og Finnmark
  • Bygget: 1917
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 42'
  • Brutto­tonnasje: 14,52

MK «Vally» ble bygd i Hemnesberget i 1917 for handelshuset Jens B. Digre, Storsandnes i Langefjorden i Alta. Kutteren var i familiens eie helt frem til 1946. I 1941 ble fartøyet beslaglagt av tyskerne, men senere tilbakelevert til eierne da den på grunn av sabotasje ikke kunne tas i bruk. Kutteren var med på evakueringen fra Finnmark i 1944. I 1946 ble «Vally» solgt til Harald og Arne Johansen. Fra 1946 har den vært i kontinuerlig bruk som fiskebåt, blant annet i Lofoten, på Nordbanken og Nordkappbanken. I de senere år har den mest vært brukt i kveite- og torskefiske med garn og line.

«Vally» ble bygd for seil og motor, der motoren ble regnet som hovedfremdriftsmidlet. I fartøyet står det nå en 30/55 Hk Volda. I 1946 ble styrehuset fornyet i samme utforming som det opprinnelige. Alta Museum kjøpte «Vally» av Harald Johansen i 1982 og det er utført omfattende restaureringsarbeider på kutteren. MK Vally gikk for egen maskin 9. juni 2001 fra Alta til Nordnorsk Fartøyvernsenter i Gratangen i Troms. Den ble ført dit av et mannskap på fire fra Altafjord kystlag. Båten har vært under restaurering i tre år frem til august 2004. Arbeidet har kostet ca. 2 ½ millioner kr hvorav ca. 2 millioner er dekket av Riksantikvaren.

MK «Vally» kom tilbake til Alta den 3.september 2004, og Alta museum har inntil videre selv ansvar for pass og vedlikehold av båten. Den er planlagt benyttet til formidling av lokal kyst- og fiskefartøykultur ovenfor skoleelever og andre interesserte. I tillegg vil fartøyet bli benyttet til turer i nærområdet om sommeren.