Vally

  • Kjennings­signal: 3YWP
  • Hjemmehavn: Alta, Finnmark
  • Bygget: 1917
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 42'
  • Brutto­tonnasje: 14,52

MK «Vally» ble bygd i Hemnesberget i 1917 for handelshuset Jens B. Digre, Storsandnes i Langefjorden i Alta. Kutteren var i familiens eie helt frem til 1946. I 1941 ble fartøyet beslaglagt av tyskerne, men senere tilbakelevert til eierne da den på grunn av sabotasje ikke kunne tas i bruk. Kutteren var med på evakueringen fra Finnmark i 1944. I 1946 ble «Vally» solgt til Harald og Arne Johansen. Fra 1946 har den vært i kontinuerlig bruk som fiskebåt, blant annet i Lofoten, på Nordbanken og Nordkappbanken. I de senere år har den mest vært brukt i kveite- og torskefiske med garn og line.

«Vally» ble bygd for seil og motor, der motoren ble regnet som hovedfremdriftsmidlet. I fartøyet står det nå en 30/55 Hk Volda. I 1946 ble styrehuset fornyet i samme utforming som det opprinnelige. Alta Museum kjøpte «Vally» av Harald Johansen i 1982 og det er utført omfattende restaureringsarbeider på kutteren. MK Vally gikk for egen maskin 9. juni 2001 fra Alta til Nordnorsk Fartøyvernsenter i Gratangen i Troms. Den ble ført dit av et mannskap på fire fra Altafjord kystlag. Båten har vært under restaurering i tre år frem til august 2004. Arbeidet har kostet ca. 2 ½ millioner kr hvorav ca. 2 millioner er dekket av Riksantikvaren.

MK «Vally» kom tilbake til Alta den 3. september 2004. Alta Museum og foreningen Vallys Venner samarbeider om pass og vedlikehold av båten, som i dag har behov for restaurering grunnet råteskader. Når skadene er utbedret vil museet benytte båten til formidling av lokal kyst- og fiskefartøykultur ovenfor skoleelever og andre interesserte. I tillegg vil fartøyet bli benyttet til turer i nærområdet om sommeren.