Utvær

  • Kjennings­signal: LHSA
  • Hjemmehavn: Stavanger, Rogaland
  • Bygget: 1931
  • Opprinnelig funksjon: Inspeksjonsfartøy
  • Lengde: 20,90 m
  • Brutto­tonnasje: 75,4

MK «Utvær» ble bygget for Fyr og Merkestellet i 1931 som reisefartøy for fyringeniøren. Fartøyet er på 69 fot og bygget i furu av Brødrene Ottesen på Jensaneset i Sagvåg på Stord. Overbygning er endret flere ganger, senest i 1970. Fartøyet hadde opprinnelig en tosylindret 50hk Wichmann semidiesel, men har siden 1963 hatt en Wichmann 4DCT dieselmotor.

Fyringeniøren hadde to turer fra Volda til Finnmark hver sesong. Industridepartementets fangstkontor overtok fartøyet i 1960 og den gikk for det meste i hvaloppsynet langs kysten, stasjonert i Svolvær/Skrova under hvalsesongen. Sjøkartverket i Stavanger overtok fartøyet i 1976 og hadde den et år. Sjøheimevernet overtok så i 1977 frem til 1985. Fartøyet ble da brukt til øvinger samt utleid til havarivernskolen for flåtetrening med helikopter i Boknafjorden. I en del av denne perioden var nåværende eier skipper under bruken av havarivernskolen. Båten gikk deretter ut i privat eie i 1985 ved Olav Skaatun, Sandnes. Nåværende eier, Frode Idsøe, overtok i 1993.

«Utvær» er nå i privat eie. Eieren har som formål å bevare den som et flytende kulturminne som fritidsbåt. Båten er unik i norsk kysthistorie og har gjennom mangeårig statlig drift en rikholdig dokumentasjon.