Utvær

  • Kjennings­signal: LHSA
  • Hjemmehavn: Fjærholmen, Tønsberg, Vestfold
  • Bygget: 1931
  • Opprinnelig funksjon: Inspeksjonsfartøy
  • Lengde: 20,90 m
  • Brutto­tonnasje: 75,4

MK «Utvær» ble bygget for Fyr og Merkestellet i 1931 som reisefartøy for fyringeniøren. Fartøyet er på 69 fot og bygget i furu av Brødrene Ottesen på Jensaneset i Sagvåg på Stord.

Overbygning er endret flere ganger, senest i 1970. Fartøyet hadde opprinnelig en tosylindret 50hk Wichmann semidiesel, men har siden 1963 hatt en Wichmann 4DCT dieselmotor.

Fyringeniøren hadde to turer fra Volda til Finnmark hver sesong. Industridepartementets fangstkontor overtok fartøyet i 1960 og den gikk for det meste i hvaloppsynet langs kysten, stasjonert i Svolvær/Skrova under hvalsesongen. Sjøkartverket i Stavanger overtok fartøyet i 1976 og hadde den et år. Sjøheimevernet overtok så i 1977 frem til 1985. Fartøyet ble da brukt til øvinger samt utleid til havarivernskolen for flåtetrening med helikopter i Boknafjorden. Båten gikk deretter ut i privat eie i 1985 ved Olav Skaatun, Sandnes. Frode Idsøe overtok i 1993, og var også skipper en del av perioden båten var under bruken av havarivernskolen. Thomas Nicolai Bjønness overtok fartøyet i 2022 og «Utvær» byttet med dette hjemmehavn fra Stavanger til Fjærholmen utenfor Tønsberg.

I privat regi har båten blitt bevart som et flytende kulturminne og brukt som fritidsbåt. Det har pågått et kontinuerlig arbeid med å få båten til den stand den er i dag, med minst mulig ombygging og forandring. Båten er unik i norsk kysthistorie og har gjennom mangeårig statlig drift en rikholdig dokumentasjon.