VB51

  • Hjemmehavn: Storsjøen, Innlandet
  • Bygget: 1914
  • Opprinnelig funksjon: Slepefartøy
  • Lengde: 42'
  • Brutto­tonnasje: 15,5

«VB51» er en 42 fots varpebåt i klinket stål fra 1914. Fartøyet ble bygget ved Glommens Mekaniske Verksted for Christiania, Fredrikstad og Frederikshalds Tømmerdirektioner. «VB51» ble bygget for varping av tømmer i grunt farvann, derfor er hun lite dyptgående. VB 51 står for Varpebåt i 5. distrikt av Glommens Fellesfløteforening og båt nr. 1. Fartøyet gjorde tjeneste som første motoriserte varpebåt på Storsjøen i Odalen fram til 1969 og representerer et tidsskille i fløtingen: Fra robåt til den moderne varpebåt. «VB51» ble sendt til Fetsund i 1970 etter at fløtingen tok slutt.

Fartøyet ble i 1974 solgt til privat eier, Øyvind Berg, som brukte den som fritidsbåt på Øyeren fram til 2011. Nåværende eiere overtok i 2011 og fikk «VB51» tilbake til opprinnelig hjemmehavn ved Storsjøen. Fartøyet eies og drives i dag av Partsrederiet VB51. Fartøyet er blitt bygget om to ganger, først i 1952 på Fellesfløtingens Verksted på Fetsund, deretter av ny eier i 1974. Ved siste ombygging ble den store vinsjen fjernet og overbygget noe endret, men fartøyet er lett gjenkjennelig fra 1952-utseende. Det gamle klinkbygde skroget er uendret.

Opprinnelig framkomstmiddel var en råolje/glødehodemotor 12 HK Avance. Denne ble byttet ut under en ombygging i 1952 med en Säffle 2-takts råoljemotor på 15 HK. Men denne ble for svak og ble byttet ut etter tre år med en større Säffle 2-takts råoljemotor, type S 110 BFV 25 HK, som fortsatt står i fartøyet i dag.