Rakel

  • Kjennings­signal: LK2679
  • Hjemmehavn: Oslo, Oslo
  • Bygget: 1905
  • Opprinnelig funksjon: Losskøyte
  • Lengde: 40'
  • Brutto­tonnasje: 11

Losskøyte «Rakel» ble bygd ved Brunchorst & Dekke Skibsbyggeri, Laksevåg, i 1905 for statslos Oluf Teistklub på losstasjonen Stemshesten, Fræna. Konstruktør var Christian Dekke. Fartøyet ble også bygd for fiske.

«Rakel» gjorde tjeneste som losskøyte på Hustadvika frem til 1925. I 1927 ble den solgt til fiskehandler Edvin Sivertsen, Vevang, og brukt til å frakte fisk, salt, is og lignende. I 1940 ble fartøyet rekvirert av norske myndigheter og var med på gulltransporten nordover. Skøyta ble tidvis utleid til lokale fiskere under torske- og sildefisket.

«Rakel» fikk installert en 5/6 Hk Alfa petroleumsmotor i 1907. Samtidig ble skøyta rigget med mesan og fikk styrestall. I tiden skøyta var i Edvin Sivertsens eie, fikk den installert større motor og gjennomgikk omfattende ombygginger, blant annet ble det påsatt større styrehus og montert lukekarm i jern.

I 1970 ble «Rakel» kjøpt av Malvin Frisnes i Molde og restaurert tilbake til sin opprinnelige utforming. Stein Berg Oshaug kjøpte «Rakel» i 2003 og fartøyet var stasjonert ved losstasjonen på Teistklub. I 2019  ble hun kjøpt av Per Esten Gjølmesli og fikk hjemmehavn i Oslo.