Skudenes, LS 21

  • Kjennings­signal: LLUH
  • Hjemmehavn: Karmøy, Rogaland
  • Bygget: 1900
  • Opprinnelig funksjon: Losskøyte
  • Lengde: 42'
  • Brutto­tonnasje: 16,3
  • Vernet: 2021

Losskøyte «Skudenes» ble bygget ved Brunchorst & Dekke Skibsbyggeri, Laksevåg, i 1900 for Skudeneslosene Johannes Sivertsen, Ivar Rasmussen og Tobias Høynes. Skøyta ble bygget etter tegninger av Ananias Dekke. Senere ble fartøyet overtatt av losene S.B. Thomassen og Tolleiv Høynes. Thomassen sto som los om bord i skøyta i 48 år.

I 1949 ble skøyta solgt til fisker Didrik Larsen på Karmøy. Han bygget skøyta om til fiskebåt og ga den navnet «Heidi». Han brukte den først i stor- og vårsildfiske, senere til reketråling på Revet mellom Lindesnes og Jæren.

I 1927 hadde «Skudenes» installert en 20 Hk Avanse. Anne Tinne og Mogens Friis kjøpte skøyta i 1961. De bygget artøyet om til seilskøyte, rigget den som ketch og ga den tilbake navnet «Skudenes». Arbeidet ble ledet av los Thomassen. Fartøyet ble restaurert på nytt i 1986. I 1996 ble «Skudenes» kjøpt tilbake til Skudeneshavn av Trond Viding Tvedt.

Stiftelsen «Losbåt 21 Skudenes» overtok fartøyet i1998, og solgte fartøyet videre i 2010 til Karmsund ABR senter. I 2020 fikk hun igjen nye eiere da Cecilie Juell og Anders Grindheim kjøpte losskøyta for å bevare henne videre som flytende kulturminne på Karmøy. Fartøyet ble vernet i 2021.