Klaus Ås

  • Kjennings­signal: LM3124
  • Hjemmehavn: Manger, Vestland
  • Bygget: 1963
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 43'
  • Brutto­tonnasje: 20
  • Vernet: 2001

Fartøyet ble bygget i 1963 ved Mjosundet Båtbyggeri på Aure for Reidar Aukan og fikk navnet «Hans R». Inge Ås konstruerte fartøyet, som ble bygget som en tradisjonell krysser etter Klaus Ås byggemetode.

Fra 1963 til 2000 var fartøyet i fiske på Mørekysten og nordover til Finnmark. I 1984 gikk fartøyet gjennom en omfattende modernisering ved Mjosundet Båtbyggeri, og ble overtatt av eierens sønn. Under moderniseringen ble alt over dekk revet, og det ble montert nytt styrhus og ny innredning foran. Ombyggingen ble designet av fartøyets konstruktør, Inge Ås. Fra det opprinnelige fartøyet gjensto skrog og dekk.

Skroget er det eldste i Norge som er bygget med limt treskrog etter Klaus Ås sin patenterte byggemetode som siden ble standard for det meste av trebåtbygging i Norge utover 1960-70 tallet. Etter at Reidar Aukans sønn Helge solgte fartøyet til en lokal fisker fra Aure fikk fartøyet navnet «Bjørnholm Senior», men det er ukjent hvilke år dette var.

Fartøyet har senere hatt ulike eiere og blitt benyttet i fiske frem til 2000, da den ble kondemnert som fiskefartøy. Fartøyet ble da unntatt kravet om destruksjon, fikk ny eier og navnet «Vardøværing».

I 2007 fikk fartøyet ny eier igjen og skiftet navn til «Klaus Ås». Fartøyet er i sin helhet slik den var da den gikk ut av fiske, og står i dag på Riksantikvarens liste over vernete fartøyer. «Klaus Ås» er i dag fritidsbåt med hjemhavn i Manger Alver kommune.