ROALD

  • Kjennings­signal: LM 4388
  • Hjemmehavn: Vefsn, Nordland
  • Bygget: 1916
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 14,15 meter
  • Brutto­tonnasje: 18
  • Vernet: 2023

«Roald» er en kravellbygget kutter i furu fra 1916 bygget hos Nils Skandfers båtbyggeri i Vefsn. Det 40 fots fiskefartøyet hadde seil og semidiesel (12 hk Dan) som fremdriftsmiddel. Ukjent kontrahent. Fra 1920 står Lorents Larsen oppført som eier. I merkebrevet fra 1926 står det at båten ombygd og forlenget til 40 fot, bredden er økt til 12,5 fot og dybden er nå 4,7 fot. Den får også satt inn ny motor, en Heimdal på 20 Hk. Båten bygges med dette om fra «seilkutter med motor» til en «moderne» motorskøyte.

Lorents gir båten videre til sin nevø Reidar Solbakk i 1929. I 1946 gjennomgår båten en større ombygging, den blir påbygd med en planke i høyden og får ny hekk.  Den får også satt inn en Heimdal motor på 42 Hk. I 1957 blir båten ombygd igjen. Hva som da ble gjort er ukjent. I 1969 blir båten solgt til Asbjørn, Rudolf og Odd-Jens Jakobsen, Haukøy. I 1973 får den satt inn en Scania Vabis motor på 100 Hk (eller 105 Hk). I 1974 fikk båten ny hekk etter et uhell i Lofoten. Under sjøsettinga etter denne reparasjonen knekker den gamle tremasta og Asbjørn Jacobsen sveiser sammen og monterer stålriggen som båten har i dag.

I 1980 ble det gamle styrehuset byttet ut. I 1983 fikk båten nye svinrygger. Midt på 1980-tallet får båten satt inn dagens motor, en Volvo Penta TMD 70 C 156 hk. Kahytten bak blir fjernet og styrehuset flyttes en meter bakover. I 1987 fikk motoren satt inn nye sylindere og foringer. Fra 1987 eier Asbjørn Jakobsen båten alene.

«Roald» har fortsatt fiskerinummeret den fikk tildelt ved første registrering i Merkeregisteret for Norske Fiskefarkoster (N 1 TF) og har hele tiden hørt hjemme på østsida av Tysfjorden. Fartøyet eies i dag av Skandferlaget MK Roald. Tilstanden er usikker, men mye må byttes. Motor må overhales. Skandferlaget MK Roald har til formål å bevare MK Roald som kulturminne i Vefsn samt å ta vare på og formidle kommunens båtbyggerhistorie. «Roald» fikk vernestatus i 2023.