PEER GYNT

  • Kjennings­signal: LL 4878
  • Hjemmehavn: Bergen, Vestland
  • Bygget: 1937
  • Opprinnelig funksjon: Agentbåt
  • Lengde: 49 fot
  • Brutto­tonnasje: 26,72

«Peer Gynt» er en kravellbygget kutter i furu på 49 fot bygget i 1937 på Ramsfjord båtbyggeri i Kolvereid, Nærøysund. Konstruktør og båtbygger var Peder Ramfjord sammen med sin sønn Hermod Ramfjord. «Peer Gynt» ble kontrahert i 1936 av Johannes Sund (Nordhorsfjord, Bindalen) som eide båten fram til 1970. Fartøyet ble levert hukeferdig (uten montert maskin) i 1937.

«Peer Gynt» var bygget som handelsreisendebåt og satt i fart med navnet «Peer Gynt II» så snart maskin var montert av Brunvollagenten i Brønnøysund. «Peer Gynt» var en utleiebåt og dekket kysten fra Kristiansund til Kirkenes med to selgere fra ulike firma hver vei. Fartøyet har også vært brukt som Wehrmacht-transport i Lofoten, samt los-, post-, og arbeidertransport til Jernverket Mo i Rana 1960-1970.

Fartøyets opprinnelige fremdriftsmiddel er den samme Brunvoll maskinen som ble installert i 1937. Den hadde opprinnelig glødehodetopp men fikk ny kaldtopp med elektrisk gløding i 1949. Mellom 1985 og 1990 ble Peer Gynt restaurert og hudet om. Det ble skiftet spantetopper og satt inn rekkestøtter. Nytt overbygg i finer fra 80-tallet ble tilbakeført i 1990. Skifte av navn fra «Peer Gynt II» til «Peer Gynt» skjedde sannsynligvis omkring 1950 så snart dette navnet igjen ble ledig. Da Johannes Sund pensjonerte seg i 1970 ble den solgt til svenske ungdommer som lot den ligge igjen i Bergen. Det var her flere eiere involvert med mye fest og moro.

Nåværende eier kjøpte båten i 1973 til bruk som fritidsfartøy. Fra 1985 kom den i tillegg i bruk som kystkulturformidling i Bergen Kystlag. Etter en dramatisk brann i 2017 omkom eiers sønn Jonatan Krzywinski om bord under arbeid med å berge den svært utbrente båten. «Peer Gynt» ble bygget opp igjen hos Skipstømrarne AS på Jensaneset i Sagvåg, Stord. Mastene (galeas rigg) som mellom 1970 og 73 var blitt fjernet er erstattet av to furumaster fra et i 1950 kondemnert fartøy fra Solund.

Eiers formål er kystkultur-formidling. Fartøyet skal fortsatt vernes slik den er og opprinnelige var før andre verdenskrig. Av spesiell betydning er å holde i gang den opprinnelige maskinen. Det er opprettet en venneforening som sammen med eier har som mål å bevare med fokus på formidling av handelsreisendebåtenes betydning for modernisering av Norge i første halvdel av 1900-tallet.