Arnefjord

  • Kjennings­signal: LK6070
  • Hjemmehavn: Arnafjord, Vestland
  • Bygget: 1917
  • Opprinnelig funksjon: Agentbåt
  • Lengde: 45,2'
  • Brutto­tonnasje: 16,47
  • Vernet: 2009

MB «Arnefjord» er en Hardangerkutter bygget i Jondal i 1917 som agentbåt eller handelsreisendebåt. Den gikk også med post og har sitt eget poststempel. Tidligere har fartøyet vært benyttes som skyssbåt, syketransport, fiskebåt og fraktebåt. Fartøyet gikk opprinnelig i Arnafjord (Vik i Sogn).

Fartøyet var på Shetland under 2. verdenskrig og gikk i tjenste på Shetland under tilnavnet «The Brigadeer’s Yacht».

Etter hvert havnet fartøyet på Askøy hvor nåværende eier Morten Neset overtok den i 1990. Styrehuset ble fornyet i 1947 og ble vesentlig forstørret i forhold til det opprinnelige. Kopi av dette styrehuset ble bygget i 2006 og reparert i forhold til 1947-modell. Fartøyet har en ensylindret semidiesel med oppfyring (20 Hk) som er den samme som fartøyet ble levert med som ny i 1917.