Sporen

  • Kjennings­signal: LCCL
  • Hjemmehavn: Sagvåg, Vestland
  • Bygget: 1933
  • Opprinnelig funksjon: Agentbåt
  • Lengde: 61,7'
  • Brutto­tonnasje: 41,88
  • Vernet: 2011
  • På nett: sporendsb.no

«Sporen» ex. «Kornvall» er en kutter bygget i Ølve i 1933. Kontrahent var Sigmund Bakken fra Folderøyhav som leide båten ut til handelsreisende. I 1950 overtok firmaet Sundt og Co i Bergen båten og byttet navnet til «Sundt III». Disse gjorde båtens fasong og innredning mer moderne.

Båten ble konfiskert av Tyskerne i 1940. I 1945/46 ble den innleid av Staten i forbindelse med gjenreisingen av Nord-Norge. Fra 1946 og frem til 1950 var fartøyet oppsynsfartøy i Fiskerioppsynet. Firmaet Sundt nyttet båten som deres agentbåt frem til 1974 da virksomheten ble lagt ned.

Forrige kjøpte båten i 1974, som da var i dårlig stand, og startet en omfattende restaurering. Linjene i skroget er fremdeles de samme som i 1933, men overbyggets fasong fra 1950 ble modernisert. Det er ikke gjort noen forandringer siden 1978 og fartøyet fremstår i dag slik den ble ferdigstilt det året. Dette gjelder også inventar og utstyr. Båten har siden 1979 vært brukt som representasjonsfartøy og til utleie, men blir i dag benyttet privat.

I 2022 fikk fartøyet ny eier, da tidligere eier ga seg etter hele 50 år i fartøyvernet. Formålet er å ta vare på fartøyet som et historisk bilde på et handelsreisende fartøy.