Stangfjord

  • Kjennings­signal: LDYJ
  • Hjemmehavn: Askvoll, Vestland
  • Bygget: 1933
  • Opprinnelig funksjon: Passasjerfartøy
  • Lengde: 42'
  • Brutto­tonnasje: 24
  • Vernet: 1997

MS «Stangfjord» er bygd for Stangfjordens Elektrochemiske Fabrikker i Kvinnherad i 1933. Ingeniøren som tegnet fartøyet skal ha vært inspirert av redningsskøyta «Biskop Hvoslef». Fram til andre verdenskrig ble båten benyttet til alle typer passasjertransport til og fra Stongfjorden og ruter til kommunesenteret Askvoll. Den tyske okkupasjonsmakta benyttet båten til passasjertransport under navnet «Ingrid».

Fartøyet hadde etter hvert flere eiere og kom til Bergen. I 1995 ble båten kjøpt tilbake av Askvoll kommune for å ta vare på fartøyet som et kulturminne etter aluminiumsindustrien i Stonfjorden. Fram til 2008 sto fartøyet under tak til det ble samlet inn penger for å starte restaureringen av fartøyet. Da ble fartøyet flyttet til Hardanger Fartøyvernsenter og restaureringen startet opp fra 2009.

Askvoll kommune ønsket etter hvert å starte opp en egen driftsorganisasjon for fartøyet med vedtekter som skulle ivareta fartøyet som et kulturminne og historisk fartøy. I 2012 tok «Veteranbåtlaget MS Stangfjord» over eierskapet og ansvaret for videre restaurering, og båten kom i 2016 tilbake til Stongfjorden. Veteranbåtlaget har også bygget egen havn til MS Stangfjord i Stongfjorden i 2022