Stord I

  • Kjennings­signal: LEYT
  • Hjemmehavn: Bergen
  • Bygget: 1913
  • Opprinnelig funksjon: Passasjerfartøy
  • Lengde: 166'
  • Brutto­tonnasje: 469
  • Vernet: 1991
  • På nett: fjordabaaten.no

«Stord I» ble bygd i 1913 ved Laxevaag Maskin og Jernskibsbyggeri, som byggenummer 110. Kontrahent var Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap som døpte skipet «Stord». Fartøyet ble satt i rutefart mellom Bergen, Sunnhordland, Stavanger og Hardanger, og var i selskapets eie frem til 1969, de siste årene som reservebåt. Fartøyet ble solgt til Blå Kors i Oslo i 1969 og benyttet som losjiskip under navnet «O.T. Moe».

«Stord I» fikk installert en trippel ekspansjon dampmaskin på 470 IHk bygd ved Laxevaag. I 1931 ble fartøyet forlenget med 10,5 fot og brønnen i forskipet bygd igjen. I 1949 ble dampmaskinen skiftet ut med 2 Paxman Ricardo dieselmotorer på til sammen 1000 BHk. Innredningen ble delvis fornyet. «Stord I» ble overtatt av Veteranskipslaget Fjordabåten i 1981 og flyttet til Stord, senere Bergen. Her ble fartøyet restaurert tilbake til utformingen fra perioden 1931-1947 og fikk installert en trippel ekspansjon dampmaskin på 500 IHk. I 1987 ble fartøyet skadet av brann.

Fartøyet er nå under restaurering. Stålarbeid og tekniske installasjoner er i hovedsak på plass. Sommeren 2005 kunne «DS Stord I» igjen gå for egen dampmaskin under Nordsteam i Bergen. De siste årene har Hardanger Fartøyvernsenter foretatt innredningsarbeider om bord. Det forutsettes at dette arbeidet er ferdig til DS «Stord I» kan feire 100-års jubileum i 2013. I 2006 ble DS «Stord I» overført til en egen stiftelse.