Stord I

  • Kjennings­signal: LEYT
  • Hjemmehavn: Bergen, Vestland
  • Bygget: 1913
  • Opprinnelig funksjon: Passasjerfartøy
  • Lengde: 166'
  • Brutto­tonnasje: 469
  • Vernet: 1991
  • På nett: fjordabaatane.no

D/S Stord ble bygd i 1913 ved Laxevaag Maskin og Jernskibsbyggeri, som byggenummer 110. Kontrahent var Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap. Fartøyet ble satt i rutefart mellom Bergen, Sunnhordland, Stavanger og Hardanger, og var i selskapets eie frem til 1969, de siste årene som reservebåt. Fartøyet ble solgt til Blå Kors i Oslo i 1969 og benyttet som losjiskip med navnet «O.T. Moe».

D/S Stord fikk installert en trippel ekspansjon dampmaskin på 470 IHk bygd ved Laxevaag. I 1931 ble fartøyet forlenget med 10,5 fot og brønnen i forskipet bygd igjen. I 1949 ble dampmaskinen skiftet ut med 2 Paxman Ricardo dieselmotorer på til sammen 1000 BHk. Innredningen ble delvis fornyet.

Veteranskipslaget Fjordabåten kjøpte i 1981 «O.T.Moe» tilbake til Vestlandet for å bli  veteranskip og fikk navnet «Stord I». Restaureringsarbeider startet opp på dugnadsbasis på Stord og senere i Bergen. Fartøyet ble restaurert tilbake til utforming og arrangement fra perioden 1931-1947 og fikk installert en trippel ekspansjon dampmaskin på 500 IHk kjøpt fra Newcastle. Den 7. mai 1987 kunne «Stord I» legge fra kai for teknisk prøvetur på Byfjorden – igjen som dampskip.

Den 20. mai 1987 ble «Stord I» totalskadet i en brann. Det skjedde i Langenuen under reise fra Leirvik på Stord til Bergen. Det var delte meninger om istandsetting av det utbrente vraket. Riksantikvaren tildelte «Stord I» vernestatus i 1991. Økonomisk støtte til prosjektet skapte ny optimisme og istandsetting ble besluttet med mål om at «Stord I» skulle gå for egen dampmaskin og eksteriørmessig istandsatt,  inn på Vågen under Nordsteam 2005. Slik ble det!

I 2006 ble DS «Stord I» overført til Stiftelsen D/S Stord I som videreførte istandsettingsarbeidene. Hardanger Fartøyvernsenter istandsatte innredning og interiør i perioden 2007-2013. Vedlikehold, seilinger  og administrasjon er basert på dugnad.

D/S Stord I har fast kaiplass ved Holbergskaien, Bergen, og de fleste seilinger går ut herfra, men også fra kaier i distriktet. I sesongen, mai-august, er det ca. 30 turer fordelt på åpne passasjerturer og  leieturer. «Stord I» har postkontor og fører postflagg.