Granvin

  • Kjennings­signal: LGDC
  • Hjemmehavn: Bergen, Vestland
  • Bygget: 1931
  • Opprinnelig funksjon: Passasjerfartøy
  • Lengde: 89,9'

MS «Granvin» er bygd ved Mjellem & Karlsen i Bergen i 1931 for Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap. Ruteområdet var hovedsakelig indre Hardanger, men ble også benyttet i andre rutedistrikter.

«Granvin» var en typisk representant for lokalrutebåtene i fjordene på Vestlandet, der den transporterte gods, passasjerer og biler. I 1968 ble rutebåten solgt til Partsrederiet Olav Linga, Folkedal. Fartøyet gikk i sitt gamle ruteområde frem til 1987, da lokalrutene ble nedlagt.

«Granvin» var opprinnelig utstyrt med en Bolinder dieselmotor. I 1968 gikk den installert en 300 Hk Wichmann. Samtidig ble fartøyet noe ombygd ved at 2.plass salongen ble revet for å gi plass til større lasterom. Dekkshuset ble fjernet og masta flyttet lenger frem. Skorsteinen fikk en mer oval form i 1970.

Veteranskipslaget Fjordabåten kjøpte «Granvin» i 1988. Dekkshuset på bakken ble gjenoppbygd, salongen under dekk satt opp igjen og den fikk tilbake den høye skorsteinen. «Granvin» fikk Riksantikvarens formelle status som verneverdig skip i 1995 og ble fredet av Riksantikvaren i 2011.

Båten benyttes i sommersesongen i forbindelse med ulike kulturaktiviteter samt at den går faste ruter noen dager i uken til bla. gamle handels- og dampskipsstoppesteder i Hordaland. «Granvin» drives på dugnadsbasis av lagets egne medlemmer.