Glimt II

  • Kjennings­signal: LM 4676
  • Hjemmehavn: Hovden, Nordland
  • Bygget: 1933
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 12,2
  • Brutto­tonnasje: 11,07
  • Vernet: 2012

”Glimt II” er en kravellbygd kutter fra 1933, bygd på Rognan av Bernhoff Medby. Den ble bygd som erstatning av den første ”Glimt” som forliste i havna på Stø under et uvær i 1932. Motoren fra den forliste båten ble berget og montert om bord i ”Glimt II”. Fartøyet ble bygd til fiske med line og garn, men ble også brukt som forsyningsbåt til Anda Fyr utenfor Stø, samt jordmortransport i det den gang veiløse distriktet. I 1971 ble båten solgt fra Stø til Hovden, og i 1974 ble den tatt ut av fiske. Den ble da solgt til Drøbak som fritidsbåt. ”Glimt II” ble gitt tilbake til Hovden i 2006, og gikk for egen maskin på strekningen Oslo – Hovden i Vesterålen uten problemer. Det ble dannet en venneforening for fartøyet i 2006 som har som målsetting å ta vare på båten. ”Glimt II” fikk Riksantikvarens status som vernet skip i 2012.

”Glimt II” har etter dette vært under omfattende restaurering og ble sjøsatt igjen i september 2023 etter flere år på slipp.