Barodd II

  • Kjennings­signal: LFNZ
  • Hjemmehavn: Stavanger, Rogaland
  • Bygget: 1932
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 76'
  • Brutto­tonnasje: 60,85
  • Vernet: 2016

Barodd II” er kravellbygget i Gjermundshamn ved Hardanger på tradisjonell måte i 1932. 

Kutteren var bygget av Bård Gjerde for Ole Barane fra Bømlo med sønnene Herman og Alfred og ble i familiens eie frem til 1972. Før krigen ble ”Barodd II” brukt til fiske, deretter fraktfart og råstoffart til hermetikkfabrikkene og siden fisketransport til England og Frankrike. Etter krigen ble ”Barodd II” brukt til sildesnurping på vinterstid, inntil den i 1957 ble tatt ut av fiskeriregisteret. På 1970-tallet tok ”Barodd II” turen til Oslo og hadde funksjon som charterbåt på Oslofjorden. I 2003 ble båten solgt til Harald Pedersen i Vesterålen. På turen nordover måtte ”Barodd II” innom Mølstrevåg for å sveise toppen på den snart 70 år gamle motoren, og ble samme år lagt inn på Samholdt Båtbyggeri i Alsvåg for en svært omfattende restaurering. 

Barodd II” eies i dag av Jarle Lunde fra Hundvåg ved Stavanger, og enda mye godt arbeid er gjort trengs mye innsats for at ”Barodd II” skal bevares som et flytende kulturminne. Fartøyets unike motor er et kulturminne i seg selv. Den originale Wichman motoren fra 1932 på 60 HK Rubb av type L er den største ensylindrede motoren montert i båt i Norge i dag.