Southern Actor

  • Kjennings­signal: LGYC
  • Hjemmehavn: Sandefjord, Vestfold
  • Bygget: 1950
  • Opprinnelig funksjon: Fangstfartøy
  • Lengde: 148,5'
  • Brutto­tonnasje: 428
  • Vernet: 1995
  • På nett: hvalfangstmuseet.no

«Southern Actor» ble bygd ved Smith’s Dock Co Ltd., Middlesbrough i England, i 1950 for Sevilla Whaling Co. Ltd., disponent Chr. Salvesen & Co., Leith. I perioden 1951 til 1960 var hvalbåten knyttet til hvalkokeriet «Southern Harvester». I sesongen 1960/61 ble fartøyet brukt i hvalfangst fra landstasjonen Leith Harbour på Syd-Georgia og i den påfølgende sesongen knyttet til hvalkokeriet «Southern Venturer». Deretter ble fartøyet lagt i opplag. I 1964 ble «Southern Actor» solgt til Elling Aarseth & Co A/S for å drive hvalfangst fra Skjelnan hvalstasjon ved Tromsø. Fartøyet fikk da navnet «Polarbris 8». Siden ble den solgt til Spania, hvor den ble senket av miljøaktivisten Paul Watson. «Southern Actor» ble lagt i opplag 1985/86.

«Southern Actor» fikk som ny installert en trippel ekspansjon dampmaskin på 1800 IHk.

I 1989 ble hvalbåten reddet fra opphugging og kjøpt til museumsformål. Fartøyet ble overlevert til Sandefjord kommune i 1995 og drives nå av Sandefjordmuséene.