Aarvak

  • Kjennings­signal: LCBW
  • Hjemmehavn: Hareid, Møre og Romsdal
  • Bygget: 1911
  • Opprinnelig funksjon: Fangstfartøy
  • Lengde: 112,8'
  • Brutto­tonnasje: 162
  • Vernet: 1991
  • På nett: ishavsmuseet.no

MS «Aarvak» ble bygd av Kristian Dekke i Bergen for Bergens Sælfangere AS i 1912. «Aarvak» hentet navnet sitt fra norrøn mytologi hvor Årvak er en av hestene som drar sola over himmelhvelvingen.

I 1915 ble ishavsskuta kjøpt av Peter S. Brandal i Brandal og i 1927 overtok AS Søndmøre Sælfangere skuta og i 1933 AS Polarbjørn. I 1968 ble «Aarvak» solgt til G.C. Rieber & Co A/S i Ålesund og samme år videresolgt til Odd Bjørklo, Storsteinnes i Balsfjord. Skuta var på fangst i Vest- og Østisen hvert år fram til 1981. Skuta var også bl.a. brukt i fraktfart.

«Aarvak» fikk som ny installert en compound dampmaskin 74 IHk fra Laxevaags Maskin & Jernskibsbyggeri. I 1948 ble denne skiftet ut med en 400 bHk Crossley dieselmotor. I 1950 ble hekken bygd om, i 1953 fikk selfangeren ny baug og i 1956 ble den forlenget. Crossley-motoren ble skiftet ut med en 680 Hk Wichmann i 1964.

I 1981 ble «Aarvak» brakt tilbake til Hareid av personer knyttet til historielaget og som ønsket å bevare den som ishavsskute. Fartøyet er i dag satt på land og er knyttet til Ishavsmuséet Aarvak på Brandal i Hareid og i 2009 ble et stort fint vernebygg rundt skuta åpnet.

I boka «Soga om Aarvak» refererer forfatteren til «Aarvak» på følgende måte; Aarvak tek oss i dag framleis med på eventyr, no som museumsskute ved Ishavsmuseet på Brandal. Ho står der som eit levande minnesmerke over kvardagsheltane som kjempa mot isen og vêrgudane i det kalde nord.

Fartøyet er i dag med på å synleggjere, og fortelje om den viktige historia om selfangstnæringa på Sunnmøre.