Ørnen

  • Kjennings­signal: LFHO
  • Hjemmehavn: Skien, Telemark
  • Bygget: 1902
  • Opprinnelig funksjon: Slepefartøy
  • Lengde: 51,8'
  • Brutto­tonnasje: 27
  • Vernet: 1994

MS «Ørnen» ble bygd som nummer tre ved Ørens Mek. Verksted, Trondheim, i 1902 for konsul Ivar Huitfeldt.

I 1905 ble den kjøpt av Skiensvassdragets Fellesfløtningforening og satt til tømmerslep, hovedsakelig på strekningen mellom Skien og Løveid.

Som ny fikk «Ørnen» installert en compound dampmaskin på 80 IHk. I 1951 ble slepebåten ombygd ved Knardalstrand Slip & Verft og fikk installert en 135/150 Hk B&W Alpha. Skorsteinen fikk en lav oval form, det ble bygd til et lite tilbygg bak styrehuset, baugen ble ombygd for isbryting og innredningen endret.

I 1966 ble den kjøpt av Brødrene Sørensen, Mekanisk verksted og dykkerselskap, Bamble. Senere eiere var Georg Busk, Stathelle (1972), Trond Kittelsen, Stathelle (1976) og Langesundsfjordens Bugserselskap, Brevik (1981). I disse årene var bruken hovedsakelig slepeoppdrag i nærområdet.

I 1992 kjøpte Helge Øverbø, Skien, slepebåten. Eier har som formål å forvalte skipet etter antikvariske retningslinjer, og som kulturminne knyttet til Telemarkskanalen.

Med utgangspunkt i fartøyets utforming fra 1951 er det gjennomført omfattende restaureringsarbeider på fartøyet. «Ørnen» var i perioden 1998-2000 på Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter, der det med midler fra Riksantikvaren ble utført en større reparasjon på skrog og dekk.

Fartøyet har Riksantikvarens status som verneverdig skip.