HØLLEN

  • Kjennings­signal: LM 6963
  • Hjemmehavn: Kristiansand, Agder
  • Bygget: 1967
  • Opprinnelig funksjon: Passasjerfartøy
  • Lengde: 41,4 fot
  • Brutto­tonnasje: 24,39

«Høllen» er et sveiset passasjerfartøy i stål bygget ved Bentsen & Sønner Slipp og Mekaniske Verksted i Ny-Hellesund i 1967. Kontrahent var Sørlandsruta. Det 41,4 fots fartøyet gikk i rutebåttrafikk i skjærgården i Søgne fra 1967 til 2018. Sørlandsrute ønsket å avvikle driften i 1990. I 1991 overtok skipsførerne Øyvind Karlsen og Ole Ovesen driften til stor glede for øysamfunnet. Høsten 1993 blir «Høllen» forlenget til 15,22 m og med et bredere akterdekk tilpasset rullestolbrukere for å være tilgjengelig for alle øybeboerne. Salongen ble utbedret og benker og bord ble byttet ut og hevet 10-15 cm slik at passasjerer kunne se ut på sjøen.

Opprinnelig motor var en GM 115 hk. Den ble i 1987 byttet ut med en Izuzu UM6SAI n150 hk. I 2000 ble denne på grunn av girhavari byttet inn i en Volvo TAMD 102 A med gir MG 5091, 350hk. Øyvind Karlsen tok over hele driften alene i 2000. På grunn av nye regler for fartøy over 15 meter ble Høllen kappet 23 cm i baugen for å komme under 15 meter. Man ville unngå å måtte ha dekksoffisersertifikater, noe skipperne på «Høllen» ikke hadde.

I 2008 legges Bentsen & Sønner Slipp og Mekaniske Verksted i Ny Hellesund ned og «Høllen» hadde ikke lenger et fast verksted for reparasjoner og årlige kontroller. Agder Kollektivtransport (AKT) må redusere, men gir fortsatt støtte til ruta. I 2014 blir Høllen båtruter opprettet. AKT velger å konkurranseutsette ruten Høllen- Borøya- Skarpøya og Ny Hellesund. Høllen Båtruter mister i 2018 ruta og driver kun charter fram til 2020. Bragdøya Kystlag overtar i 2021 og samme år får fartøyet vernestatus fra Riksantikvaren.

Fartøyet gikk i 2021 og 2022 i kulturhistorisk sommerrute mellom Kristiansand og Ny-Hellesund. Våren 2022 gjennomgikk hun en omfattende renovering av blant annet maskinrom og elektrisk anlegg. Fartøyet er nå i full drift og brukes hovedsakelig til persontransport til Bragdøya og utleie.

Eiers formål er å fremme arbeidet med å bevare og bruke norsk kystkultur. Det legges vekt på bevaring og bruk av tradisjonelle fartøyer, anlegg og kystmiljø som er særegne for distriktet, samt vedlikehold og utvikling av tradisjoner i næring og håndverk, sjømannskap og livsform som har lokal tilknytning.