ANNE BRO

  • Kjennings­signal: LNER
  • Hjemmehavn: Svolvær, Nordland
  • Bygget: 1911
  • Opprinnelig funksjon: Fraktefartøy
  • Lengde: 75,2 fot
  • Brutto­tonnasje: 63,12
  • Vernet: 1996

«Anne Bro» er en kravellbygget jakt fra 1911, opprinnelig 63,3 fot, bygget i furu på furu spant. Fartøyet ble bygget i Kristiansund for reder J.O. Vilvang, Hemne. Konstruktør og hvilket verft som leverte båten som først fikk navnet «Anna», er ikke identifisert.  Opprinnelig fremdriftsmiddel var seil.  «Anna» ble bygget som gaffelrigget slupp, og førte på den tiden tre forseil i tillegg til storseil og antagelig toppseil. Fartøyet ble brukt til frakt av fisk fra Lofoten, ved til Hitra og Frøya, m.m. Skipet ble solgt til reder Nils Braa 1925, som drev skipsekspedisjon og landhandel på Asserøystranda i Trøndelag, og fikk navnet Anna Braa. I 1943 ble det installert en 50 hk Wichmann, nye dekkshus og utført en del andre forandringer.

1953/54 ble nye arbeider gjennomført, bla. forlenging til 75,2 fot. Frakt var fortsatt hovedbeskjeftigelsen, bla. for sildoljefabrikken i Bjugn. Få år senere ble det igjen motorskifte til en Lister Diesel, som på tidlig 1960-tall skiftes ut med en Caterpillar. Båtens navn endres nå til «Anne Bro». I dag har skipet en Volvo Penta 267hk som ble montert om bord i 2019.

Skipet gikk ut av ordinær drift 1994, og forfallet var betydelig i løpet av kort tid. «Anne Bro» eies i dag av Vågan Kystlag, som overtok skipet 1997, og fikk vernestatus hos Riksantikvaren 1998 med mål om tilbakeføring til status for skipet anno 1994/95.

Kystlaget har hatt et nært samarbeid med Riksantikvaren ved gjennomføring av store restaureringsarbeider som er utført siden de overtok, både av kystlagets medlemmer selv, Nordnorsk Fartøyvernsenter (NNFA), og Blokken Skipsverft. Det legges stor vekt på antikvarisk vern. NNFA har på anmodning fra Riksantikvaren utarbeidet «Teknisk-historisk dokumentasjon» der det fremgår at: «Anne Bro» var ved vernetidspunktet 1996 en av svært få bevarte motorjakter som ikke allerede var tilbakeført til en eller annen seilende versjon. I dag kjenner vi til bare 2 motorjakter som er tatt vare på slik de var i siste driftsperiode.» Den bevarte kahytten fra 1911 er ett av «Anne Bros» mest særegne trekk og danner en markant tverrhekk.

I dag blir «Anne Bro» benyttet til arrangementsutleie og som opplevelsestilbud til unge. Fartøyet brukes til kulturformidling og levende kysthistorie.