Ulven

  • Kjennings­signal: LM3571
  • Hjemmehavn: Lødingen, Nordland
  • Bygget: 1962
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 9,11 meter
  • Brutto­tonnasje: 9

«Ulven» er en 30 fots kravellbygget krysser i furu fra 1962. Fartøyet ble levert fra ukjent båtbygger på Bremsnes, Averøy, våren 1962 til Lorentz Antonsen, Kårvik i Troms. Båten ble levert som «dekket båt med bakk» uten innredning, motor og styrhus. Båten ble derfor slept nordover. Etter hjemkomst ble båten innredet, og det ble bygget styrehus. Det ble også montert inn en ny 14 HK Volda. Båten hadde navnet «Lysgrunn» fra levering og fram til i 2014, da den fikk navnet «Ulven».

I perioden 1962 – 2016 var båten i aktivt fiske med garn, line og juksa. Fisket foregikk lokalt i Troms, på Finnmarka og tradisjonelt lofotfiske. Overtatt av nåværende eier våren 2016.

Oppigjennom årene har «Ulven» gjennomgått en del ombygginger. I 1971 ble styrhuskeisingen utskiftet fra stål til aluminium. Rorhustaket fikk aluminiumdekke i stedet for takpapp. I 1979 ble Voldamotoren byttet ut mot en 3 sylindret Buck på 45 HK. I 1986 ble bakken hevet noe og kledd med aluminium. Nye rekker i aluminium ble også montert. I 1982 ble styrehuset kledd med aluminium. I 2001 ble motor og gir byttet. En 82 HK Perkins med Nogva gir ble montert. I 2014 ble dekksmontert spill byttet ut med rekkemontert garnhaler. Ny autopilot er også montert. Mye er ennå originalt fra byggeåret. Skroget og dekket, akter del innvendig i styrehuset, styrehusvindu, fremre mast i tre (bakre mast i aluminium), innredning i lugar og lasterom.

I 2016 ble «Ulven» lagt ut for salg og nåværende eier overtok båten. Båten er ikke strukturert, men nedrigget for fiskeri og brukes kun privat. Eier har stor interesse for kystkultur og ønsker å ta vare på båten slik den var da den ble tatt ut av fiske. Eier har også tatt vare på et fiskemottak fra 30-tallet og han ønsker å bevare båten og fiskebruket som et museum.