Einar II

  • Hjemmehavn: Vardø, Finnmark
  • Bygget: 1934
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 12,44 meter
  • Brutto­tonnasje: 12
  • Vernet: 2011
  • På nett: Einar II

«Einar II» ble bygget i 1934 med en Heimdal 20 hk semidiesel. I dag står det ombord en Heimdal 34 hk fra 1964. Fartøyet har tilhørt samme familie frem til 1991 da Varanger museum, avdeling Vardø, overtok. «Einar II» ble forlenget i 1937, skroget forhøyet i 1949 med endringer i motorrom og casing og fikk nytt styrhus i 1969. Fartøyet er en av de første fiskebåtene i Finnmark som fikk montert elektrisk lys i 1935 og radiotelefon i 1947. Båten ble benyttet til post- og passasjertrafikk mellom Vardø og Vadsø under annen verdenskrig.

Riksantikvaren har fullfinansiert restaureringen som ble satt i gang for alvor i 2011. Restaureringsarbeidet gjennomføres i Vardø av Nordnorsk Fartøyvernsenter, og museet vil benytte fartøyvernsenteret til rådgivning videre. I forhold til fartøyets innredning fremstår dette som autentisk, men en har ikke oversikt over eventuelle endringer som kan være utført her tidligere. «Einar II» ble sjøsatt september 2015 og har en aktiv venneforening.

Museet vil benytte fartøyet til for-midling av fiskerihistorie, fartøyhistorie og kultur på et aktivt vis til skoleklasser og andre samfunnsgrupper. «Einar II» er restaureret etter antikvariske prinsipper og fremstår som en autentisk fiskeskøyte fra området over en lengre tidsepoke fra første halvdel av forrige århundre.