Straumnes

  • Kjennings­signal: LAFG
  • Hjemmehavn: Gratangen, Troms
  • Bygget: 1908
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 55,4'
  • Brutto­tonnasje: 24,78
  • Vernet: 1991

MS «Straumnes» ble bygd av Johan Drage i Saltdalen i 1908 for ukjent kontrahent i Lenvik, Troms. I 1924 ble fartøyet registrert som «Agnes I» med Ingolf Godtliebsen og Peder Olsen, Rossfjord/Tromsø, som eiere. Fartøyet ble hovedsakelig brukt i linefiske fra Båtsfjord frem til 1929, deretter i garnfiske i Lofoten og linefiske ved Bjørnøya. I 1934 ble fartøyet overtatt av Bertheus Bertheussen og Elias Andersen, Gottesjord, Sørreisa/Tromsø.

I 1935 fikk fartøyet hvalkanon og deltok i småhvalfangst. Under hvalfangst ved Bjørnøya i 1941 stakk fartøyet over til Island og ble der innlemmet i Nortrashipsflåten og brukt til transport av forsyninger til skip som gikk i konvoifart.

Fartøyet returnerte til Norge i 1945 og gikk inn i fiske og småhvalfangst igjen. I 1952 ble fartøyet solgt til Elias Andersen, Sørreisa, og omdøpt til «Lyshei». I 1975 ble fartøyet solgt til Per Arild i Hamneidet, og omdøpt til «Straumnes». I 1980-årene hadde fartøyet en rekke eiere, inntil den ble overtatt av Sparebanken Nord-Norge i 1990 i Svolvær. I 1984 ble den utrustet for rekefiske.

«Straumnes» var opprinnelig seilrigget. Når første motor ble installert er ikke kjent, men denne ble i 1932 byttet ut med en 42 Hk Brunvold. I 1929 fikk fartøyet større overbygning. I 1950 ble fartøyet forlenget med 4 fot, ombygd fra skøyte til krysser med utfallende baug. Samtidig ble det satt inn en 56 Hk Brunvold. I 1977 ble det satt inn en 210 Hk Volvo Penta og det ble påsatt rorhus i aluminium.

I 1991 ble fartøyet overtatt av Gratangen Båtsamling, og er senere overtatt av Gratangen Kystlag som eier fartøyet i dag. «Straumnes» skal bevares som garnbåt.