Stjernen av 1899

  • Kjennings­signal: LJUQ
  • Hjemmehavn: Horten, Vestfold
  • Bygget: 1899
  • Opprinnelig funksjon: Lystfartøy
  • Lengde: 55 fot
  • Brutto­tonnasje: 17,5
  • Vernet: 1996
  • På nett: Forsvarets museer

Kongesjaluppen «Stjernen av 1899» ble bygget ved Akers Mek. Verksted i 1899, kontrahent var det Kongelige Norske Forsvarsdepartement. Det klinkbygde stålfartøyet er på 55 fot. Fartøyet har gjeninnsatt original motor som ble hentet ut fra marinemuseet i Horten: En kullfyrt dampmaskin, 20 HK Compound Stephenson fra 1899. Kjelen er den eneste kjente kullfyrte Yarrowkjelen i Skandinavia.

Fartøyet ble 1899 – 1905 brukt som sjalupp for Kong Oscar II og i 1905 – 1940 som sjalupp og kongeskip for Kong Haakon 7. Fartøyet hadde for øvrig en seilas i 1907 med Kong Haakon 7, kongen av Siam, statsminister Chr. Mikkelsen, Sam Eyde og Kristian Birkeland. Denne seilasen sies det dannet grunnlaget for etableringen av Norsk Hydro. 1940-1945 ble fartøyet tatt og brukt i tysk tjeneste. Hun ble solgt i 1946 på auksjon til Brede Gulliksen ved Mjøsa og deretter ombygget til fraktebåt. I 1956 ble fartøyet solgt til Kapp betongstøperi og ble brukt til å frakte sand. Fartøyet ble i 1960 ombygget til lystfartøy. To ombygginger etter dette. I 1995 ble fartøyet kjøpt og hentet til Horten av Marinemuseets matroser, hvor hun i dag fortsatt har hjemmehavn.

«Stjernen av 1899» gjennomgikk restaurering og tilbakeføring til originale tegninger fra Akers mek. Verksted i perioden 1995 – 2001.  Fartøyet skal være identisk med originale tegninger og mye er originalt. Tekniske installasjoner er for øvrig kopier etter originale installasjoner.

Fartøyet brukes i dag til kulturformidling og museumsfartøy ved å blant annet å delta på ulike arrangementer som jubileet for unionsoppløsningen i 2005. Her var fartøyet vertskap for den norske og svenske kongefamilien.

Eiers formål er å restaurere og drifte fartøyet.