Rima I

  • Kjennings­signal: LGZB
  • Hjemmehavn: Karmøy, Rogaland
  • Bygget: 1961
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 59,05'
  • Brutto­tonnasje: 36,45
  • Vernet: 2007
  • På nett: akrehamn-vekst.no

Karmøy-båten ”Rima 1” er en fiskebåt bygget ved Lista Trebåtbyggeri i 1961.

Den originale motoren var en Wichman semi-diesel type K på 50 hk. Dette er en av de siste fire motorene av denne typen som var bygget på fabrikken på Rubbestadneset. Senere ble motoren byttet ut med en Catepillar på 325 hk, og deretter en på 325 wc som fremdeles er i båten. ”Rima 1” ble først brukt til rekefiske, men etterhvert ble trålfisking etter industrifisk det mest betydningsfulle fiske for båten. ”Rima 1” ble blant annet brukt som hjelper på fiske etter sild og makrell i Nordsjøen og var på 1960-tallet på loddefiske på Finnmarkskysten. I 1971 ble ”Rima 1” solgt til sørlandet og ble borte fra Karmøy frem til juni 1999. På dette tidspunktet nærmet ”Rima 1” seg 40 år, men var fremdeles i god stand og gjorde nytte for seg til rekefiske i noen år til. Høsten 2006 hadde det blitt bestemt at ”Rima 1” skulle hogges. I siste stund ble båten tatt over og berget av Åkrehamn Fartøyvern som i dag eier «Rima 1».