Sjøleik

  • Kjennings­signal: LESW
  • Hjemmehavn: Egersund, Rogaland
  • Bygget: 1938
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 45'
  • Brutto­tonnasje: 24,68
  • Vernet: 2008

MK «Sjøleik» LESW, er en motorskøyte bygget ved Farsund Slip & Mek. Verksted, Brødrene Tjørve i 1938, som båt nummer 139, Linjetegning Nr 6 av Julius Tjørve. Båten er 45ft lang, 16ft bred, har utfallende stevn og krysserhekk. I motsetning til de andre 16 båter av samme linjetegning (ukjent om noen av dem eksisterer) fikk Sjøleik hud av eik på furuspant; vanlig var furu på eik. Den hadde en 30 HK Union motor som sannsynligvis kom fra en tidligere båt, var galeas-rigget og hadde en brutto/netto-tonnage 24,68/7,63. Sjøleik ble bygget som fiskefartøy og overlevert 10. august 1938 til Nicolai Leidland. Skøyta fikk fiskerinummer R-5-E, og senere, da Leidland flyttet til Tananger, R-5-SO. Skøyta ble brukt til fiske utenfor Tananger i Sola kommune, blant annet til snurrevadfiske.

Den 11. oktober 1941 forlot «Sjøleik» landet med 18 menn og en kvinne om bord, og ankom Aberdeen to døgn senere. De fleste av dem fikk utdanning, og var i aktiv tjeneste for Norges frigjøring. Skøyta ble brukt av eier Leidland til fiske på den skotske østkyst. Den 2. juni 1945 førte Leidland «Sjøleik» tilbake til Norge, på oppdrag av den norske stat lastet med 450 kasser Sunlight såpe og flere motstandsfolk.
I 1951 fikk Sjøleik en større motor, en UNION 50 HK.

I 1953 ble båten solgt til Myklebust i Egersund. På Eigerøy Slipp (Gjert Seglem) ble det utført en del utbedringer, styrehuset ble skiftet, og riggen forsvant. Båten fikk navnet «Blåveis», fiskerinummer R-54-ES, den fikk installert et radiotelefoniapparat, og tildelt kallesignal LESW. Hans og Torbjørn Myklebust brukte båten stort sett til reketråling.

1974 – 1978 brukte Torger Torgersen og Per Hovland, Egersund, skøyta til frakt av fiskeavfall til fiskemel- og fiskeoljefabrikker. Deretter ble Blåveis avregistrert som fiskefartøy.

I 1978 overtok Rune Bo Larsson, Oslo, båten, og brukte den stortsett som fritidsfartøy. I 1982 skiftet han ut motoren til en SCANIA DS11.
I 1986 ble Blåveis brukt som «smugglerbåt» i filmen «Makaroni Blues», med Eddy Constantine som skipper.

1988-1994 var båten i Rekefjord, eier Tor Tønnessen.

I 1994 kjøpte Willy Gautvik båten, og seilte den fra Arendal langs norskekysten til Murmansk, gjennom Kvitsjøkanalen, Onega- og Ladogasjøen til St.Petersburg / Østersjøen, som «første norske båt gjennom Russland»! På denne turen fraktet man også et stort «Pomorkors» fra Arkhangelsk til Mandal, hvor den står nå på sørsiden av Mandals museet som et minnesmerke over linjeskipet «Ingermanland’s» forlis i 1842, hvor 389 russere druknet, og 503 ble reddet.

Etter hjemkomsten overtok Stein-Jarle Svardal i Bærum.

I oktober 2000 kjøpte nåværende eier, Karl Pudik, båten. Den fikk tilbake sitt opprinnelige navn «Sjøleik», og en omfattende ombygnings- og restaureringsarbeid ble satt igang. Bl.a. måtte hele dekkskonstruksjon skiftes ut, en del rekkestøtter og øverste hudplank.

18.8.2008 ble Sjøleik satt på Riksantikvarens liste over «Vernete Skip». Spesiell er her at båten ble vernet «som den er», dvs med alle forandringer den har gått igjennom.

Foreningen «Sjøleiks Venner» står for vedlikehold og drift av båten, og Sjøleik er ivrig deltaker i alle slags kyststevner og kulturarrangement langs hele norskekysten, mens den formidler sin unike historie.