Sjøgutt

  • Kjennings­signal: LM2237
  • Hjemmehavn: Bergen, Vestland
  • Bygget: 1921
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 11,64m
  • Brutto­tonnasje: 16
  • Vernet: 2008

Fartøyet er opprinnelig bygget som kutter på 35 fot i Mauranger i 1921. Første kjente fiskeriregistrering er med navnet «Symra». Fartøyet har hatt mange eiere også under navnet «Sjøgutt». Rundt 1948 ble Stabilmotoren skiftet ut med en 24 HK Rapp fra 1940. Kutteren ble dradd opp på stranden sommeren 1953 og i 1954 ble den strøket i fiskerimerkeregisteret som kondemnert. Men historien slutter likevel ikke her.

«Sjøgutt» gjenoppsto i 1954 etter total ombygging og forlenging, kun bunn og en del spant, samt motoren ble brukt  av den gamle kutteren. Den nå kravelbygde kutteren var blitt 39,6 for og lasta 150 hl sild. Kutteren var på 50-tallet brukt til kystfiske. Fra slutten av 60-tallet ble fartøyet mer og mer brukt som fritidsbåt. Siste fiskeriregistrering er fra Bømlo i 1971. På begynnelsen av 70-tallet bygdes nytt styrehus og det ble satt inn en brukt 20 HK Wichmann og montert stålmaster.

Fartøyet ble igjen fiskeriregistrert i 1983 under navnet «Loksnes» og ble brukt til rekefiske frem til 1993, da det ble strøket i merkeregisteret for siste gang. Nåværende eier, Terje Midtun i Bergen, har tilbakeført fartøyet eksteriørmessig tilnærmet slik fartøyet så ut mens den hørte til på Bømlo, og fremstår i dag som velholdt og i god stand både motor og skrog, fremdeles med 20 HK Rubben ombord.

Fartøyet kom på Riksantikvarens verneliste i 2008. På tross av mange eiere er det brukbar dokumentasjon på båten. Nåværende eier legger stor antikvarisk vekt på det restaureringsarbeidet som gjøres. Som en del av restaureringen/tilbakeføringen har nå kutteren nå fått tilbake sitt opprinnelige navn «Sjøgutt». Fartøyet har hjemmehavn i Bergen.