SELADON

  • Kjennings­signal: LJPJ
  • Hjemmehavn: Fitjar, Vestland
  • Bygget: 1937
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 17,78 meter
  • Brutto­tonnasje: 32,67

Seilkutteren «Seladon» ble bygget i 1937 i Svoldal i Hardanger som et motorisert fiskefartøy. Hun er kravellbygget i furu og har gått igjennom flere endringer i årenes løp, blant annet i 1964 da det ble rigget en reketrål ombord. Før den tid drev hun med bankfiske med garn og line i Skagerak og Nordsjøen. Den vesentlig største endringen skjedde fra 1980-1991 da skipet ble bygget om fra reketråler til en seilende kutter og brukt som fritidsfartøy.

Fartøyet er 17,78 m (58 fot) langt. Dagens rigg er identisk med den som ble rigget 1980-91 bestående av en tomastet galeas rigg med to forseil (fokk og klyver). Fartøyets første motor fra 1937 var 1cyl 40 Hk Wichmann.  Denne ble byttet ut i 1957 med en Union 2 cyl. 60 hk og i 1964 med en Grenaa 2 cyl 120 hk i forbindelse med overgang til reketråling. 1990 kom en brukt Scania D641 6 cyl 120 hk fra 1959 om bord og i 2001 – nåværende – en Scania D8R20, 6 cyl, 129 hk fra 1987.

I dag seiler fartøyet som et foreningsfartøy med fokus på ungdom, formidling av seiling og kystkultur. Fartøyets formål er å vedlikeholde og seile den tomastede seilkutteren og bevare henne for fremtiden. “Seladon” eies og drives av den frivillige foreningen “Foreningen Seglkuttern Seladon” som holder til i Fitjar. De kjøpte fartøyet i 2021. Det er lagt ned en solid innsats av foreningen for å drifte fartøyet på en god måte, i fartøyets beste interesse.