HARRY BORTHEN

  • Kjennings­signal: LCOG
  • Hjemmehavn: Trondheim, Trøndelag
  • Bygget: 1962
  • Opprinnelig funksjon: Forskningsfartøy
  • Lengde: 58 fot
  • Brutto­tonnasje: 48
  • Vernet: 2022

Det sveisede stålfartøyet «Harry Borthen» er bygget på Ørens Mek Verksted i Trondheim som byggenummer 28 for Vitenskapsmuseets avdeling Trondheim biologiske stasjon som er en del av dagens NTNU. Byggingen ble vesentlig finansiert av Norges forskningsråd. Fartøyet er spesialbygget for forskningsmål og ble tatt i bruk 9 juni 1962. Lengde 58 fot, BRT på 48. Hovedmotoren er en Scania DS9 55 som ble montert av NTNU i 2004 etter at den gamle havarerte (Normo semidiesel).

Fartøyet har gjennom årene blitt brukt av universitetets forskjellige avdelinger og også utleid til eksterne brukere i forsknings og utviklingsøyemed. Fartøyet har utført en rekke oppdrag i hele Trondheimsfjorden og Trøndelagskysten med bunntråling, flytetråling, vannprøver (hydrografi), og bunnprøver. FF «Harry Borthen» har vært en svært viktig brikke for forskningsmiljøet i de årene den var i fast rotasjon for NTNU. Fartøyet hadde base ved Fosenkaia i vestrekanalhavn hvor Trondheim biologiskstasjon hadde kai. Ombygging av trålgalge med rekke i 1978, styrhus i 1980.

«Harry Borthen» ble solgt i 2007 til Hanson Sjøtransport AS på Aukra og fikk navnet «Hjelmen».

Her ble laboratoriet og messen bygget i lag, den ene A-rammen ble fjernet og A ramme/trålgalge ble tatt ned. Fartøyet ble brukt til små slepeoppdrag, turistfiske og vaktbåt. Fartøyet ble solgt i 2014 til Aina og Roger Normann, den fikk da sitt gamle navn igjen og heter nå «Harry Borthen». Den ble i 2017 overdratt til Normann Maritime AS (Aina og Roger Normann) som driver den i dag.

«Harry Borthen» har i de siste årene utført flere store tokt i forsknings øyemed. Det er også utført jobber i Trondheimsfjorden som går på utprøvning og testing av nytt maritimt/teknisk utstyr. Det ble i 2020 montert en ballast kjøl under eksisterende kjøl for å tilfredsstille dagens krav til stabilitet.

Fartøyet fremstår i dag i god stand med tanke på alder. Eiers formål er å ivareta det tidligere forskningsfartøyet FF «Harry Borthen» som et flytende kulturminne i Trondheim. Fartøyet fikk vernestatus av Riksantikvaren i 2022.