Hansteen

  • Kjennings­signal: LDQF
  • Hjemmehavn: Trondheim, Trøndelag
  • Bygget: 1866
  • Opprinnelig funksjon: Forskningsfartøy
  • Lengde: 101,6'
  • Brutto­tonnasje: 114
  • Vernet: 2000
  • På nett: Hansteen

DS «Hansteen» ble bygd ved Nylands Mek. Verksted i 1866 for Norges Geografiske Oppmåling (NGO) og oppkalt etter daværende sjef for NGO, professor C. Hansteen. Som statseid ble skipet utlånt til J. Hjort for havforskning. Havforskeren G. O. Sars tjenestegjorde også på D/S «Hansteen».

I 1872 ble DS «Hansteen» befordret til kong Oscar II, som benyttet skipet under avdukingen av Haraldsstøtta, Haugesund, under Norges tusenårsfeiring i 1872. I 1898 ble fartøyet solgt til Innherred Forenede Dampskibsselskab og benyttet som lokalrutebåt på Trondheimsfjorden.

I 1900 ble fartøyet kjøpt av Det Helgelandske Dampskibsselskab og omdøpt til «Haarek». Det gikk i rute på Helgelandskysten og mellom Sandnessjøen og Træna. I 1950 ble fartøyet kjøpt til Florø som losjiskip for sesongarbeidere under sildefisket. I 1962 ble fartøyet kjøpt av Oslo Indremisjon, stasjonert i Akerselva og brukt som losjiskip under navnet «Ivar Elias».

«Hansteen» fikk som ny installert en høytrykks dampmaskin på 25 IHk og var rigget som tomastet gaffelskonnert. Dampmaskinen ble skiftet ut med en compound dampmaskin på 25 NHk i 1879. I 1899 ble fartøyet ombygd til brønnbåt med passasjerbekvemmeligheter. I 1915 fikk fartøyet stormdekk og ny overbygning. I 1957 ble overbygget fjernet og en brakke reist på stormdekket. I 1979 fikk DS «Hansteen» installert en compound dampmaskin på 125 IHk.

«Hansteen» ble kjøpt av Olaf T. Engvik i 1978 og restaurert tilbake til utformingen som havforskningsskip. I 1986 ble fartøyet overtatt av Stiftelsen D/S Hansteen i Trondheim. I 1998 skrogreparasjoner igangsatt pga. for tynne plater. Ved fullførte skrogarbeider ble fartøyet slept til Norheimsund hvor innredningen ble gjenoppbygd og fornyet pga. råteskader. I slutten av juli 2004 kunne «Hansteen» slepes hjem til Trondheim igjen. Fra 2015 driftes fartøyet av MiST (Museene i Sør-Trøndelag) etter avtale med stiftelsen.