LESSING

  • Kjennings­signal: LEJB
  • Hjemmehavn: Bergen, Vestland
  • Bygget: 1889
  • Opprinnelig funksjon: Slepefartøy
  • Lengde: 40,3 fot
  • Brutto­tonnasje: 25
  • Vernet: 2021
  • På nett: Bergen Kystkultursenter

Stålfartøyet «Lessing» er en slepebåt bygget 1889 for Hamburg Hafen Dampfschiffarts Ges. hos Möller & Holberg i Stettin (nå Szczecin). 25 b.reg. tonn, 40,3 fot. Opprinnelig hadde fartøyet dampmaskin. Fartøyet ble motorisert i 1941 og det ble sannsynligvis satt inn en Deutz diesel. I 1965 fikk den satt inn en 300 hk Wickmann, type 4DCTs2A., som står i fartøyet i dag.

Etter å ha hatt sine første år i Tyskland ble fartøyet kjøpt av Johan Troye i Bergen i 1899, deretter av Bergen Buksering i 1909. Fra 1916 til 1983 var den i eie og arbeid for Stoltz Røthing. I 1983 ble «Lessing» solgt til R. Birkeland Slipp på Avaldsnes.  I 2006 kjøpte Alf Johnsen Mekaniske Verkstad og Slipp båten og den fikk hjemmehavn i Brandasund. Der ble den brukt i små oppdrag som slepebåt, men også som familiens turbåt. «Lessing» ble i denne tiden meget godt restaurert og ivaretatt. Alf Johnsen solgte båten videre til Bergen kystkultursenter i 2018. På grunn av nye regler for yrkesfartøy mellom 8 og 15m ble ikke «Lessing» lenger godkjent for kommersiell drift og ble derfor omregistrert til fritidsfartøy.

Fartøyet ble vernet av Riksantikvaren høsten 2021. Det meste om bord fremstår som originalt bortsett fra ny innredning i styrehus, salong og lugar. Maskinen blir vedlikeholdt av Sandviken Motorklubb, en gruppe kamerater fra tyveårene til oppi åttiårene som har til felles å mekke motor.

«Lessing» er i dag eid av Bergen Kystkultursenter og er tiltenkt brukt i små slepeoppdrag, samt kunnskaps- og historieoverføring ved museet. Den ble også brukt i slepeoppdrag under Fjordsteam 2022.

Fartøyet har en interessant og spennende historie, da den bl.a. har vært i norsk tjeneste i over hundre år. Fartøyet er tenkt som museumsfartøy med formidling av Bergens gamle havnekultur, samt som opplæringsfartøy for denne type motor og i bruk av eldre fartøy. Eier ønsker å styrke arbeidet for vernede og verneverdige skip.