STAVERN

  • Kjennings­signal: LKAC
  • Hjemmehavn: Fredrikstad, Østfold
  • Bygget: 1952
  • Opprinnelig funksjon: Losskøyte
  • Lengde: 21,03 meter
  • Brutto­tonnasje: 65,04
  • På nett: L/K STAVERN

«Stavern» er en kravellbygget krysser i tre (furu og eik) som ble tegnet av Bjarne Aas i 1938, men på grunn av krigen ble den ikke bygget før i 1952 på Gjerulfsen trebåtbyggeri i Fevik. Opprinnelig navn var L/K «Færder» hvor hun gikk i tjeneste fra 1952-1968 ved Færder losstasjon. Losene bodde om bord, noe som forklarer fartøyets lugarer, messe og salong samt fartøyets størrelse.

Det 21,03 meter lange fartøyet med en bruttotonnasje på 65,04 fikk navnet L/K «Stavern» i 1968, og var i aktiv bruk ved Stavern losstasjon frem til 1984.Fra 1984 var hun stasjonert ved Skudeneshavn losstasjon som reservefartøy. I den perioden ble «LOS 006» benyttet. Fra 1990 har Kystverket Vest disponert «Stavern», og benyttet fartøyet til representasjonsturer og på interne arrangementer. 1992/93 overtok Kystlaget Kormt det driftsmessige ansvaret for «Stavern».

Det er gjort lite endringer på fartøyet. Original maskin er byttet, opprinnelig stod det en 2 sylindret Union. Den ble byttet ut i 1969/70 med en 8 sylindret Deutz, 380 hk. Den ble byttet med en tilsvarende brukt Deutz i 2002.I 2005 Ble det installert en brukt Volvo 122 A, 400 hk.

Riggen ble byttet i 2009 med omtrent tilsvarende, noe høyere master. Det er utført arbeid som ny hudplank, rekker, akterdekk og stevner ved Ryfylke trebåtbyggjeri i 2013/14. Dette arbeideidet er utført etter antikvariske prinspipper.

Eiers formål er å opprettholde fartøyets opprinnelse, bruke fartøyet aktivt for å formidle losvesenets historie og delta på forskjellige kystkulturarrangementer. Det er viktig for eier at fartøyet fremstår så autentisk som mulig, og de vil søke om vernestatus.

Eier ønsker å bevare «Stavern» som et kulturminne for ettertiden og fartøyet representerer en vesentlig del av loshistorien i Oslofjorden.