Hestøy

  • Hjemmehavn: Oslo, Oslo
  • Bygget: 1951
  • Opprinnelig funksjon: Losskøyte
  • Lengde: 69'
  • Brutto­tonnasje: 66,7
  • Vernet: 2011
  • På nett: bookbaat.no

Losbåten «Hestøy» ble tegnet av Bjarne Aas i 1938 og skulle bli en av tre nye losbåter. På grunn av krigen ble byggingen utsatt. Da hun ble bygget i 1951 ved Anders Gjeruldsens Båtbyggere ble det gjort flere endringer og modernise- ringer i forhold til tegningen. Blant annet ble motoren større og rig- gen mindre. Da båten ble restaur- ert i 1979 i samråd med Norsk Sjøfartsmuseum ble den restaurert etter originaltegningene fra 1938, og ikke slik hun ble bygget i 1951. Båten slik den fremstår i dag er et verdifullt vitnesbyrd på Bjarne Aas sine tanker i 1938.

«Hestøy» har status som vernet skip hos Riksantikvaren.