Havglimt

  • Kjennings­signal: LM3181
  • Hjemmehavn: Tromsø, Troms
  • Bygget: 1950
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 9,74m
  • Brutto­tonnasje: 1,91

«Havglimt» ble bygget hos båtbygger Lieng på Rognan i 1950 for en privat kontrahent fra Salten. Fartøyet har vært brukt til linefiske langs kysten i Nord-Norge og har skiftet eier flere ganger opp gjennom årene.

I dag har fartøyet hjemhavn i Lyngen i Troms. Fartøyet ble unntatt kondemnering i 2004. Skroget er av kryssertype, kravellbygget i furu på spant. Det er kun foretatt små ytre ombygginger, innvendig er deler av lasterommet tatt i bruk som soveplass ved restaureringen i 2004.

Eieren er selv båtbygger og har foretatt det meste av restaureringen selv. Motoren som står i fartøyet i dag er en Ford diesel på 110 Hk og ble installert i 1977. Opprinnelig var det en 14 Hk Rapp semidiesel installert da fartøyet ble bygget i 1950.