Christiane

  • Kjennings­signal: LIBX
  • Hjemmehavn: Drammen, Buskerud
  • Bygget: 1879
  • Opprinnelig funksjon: Fraktefartøy
  • Lengde: 55'
  • Brutto­tonnasje: 41
  • Vernet: 1990
  • På nett: christiane-drammen.no

Galeas «Christiane» ble bygd i 1879 ved Sandviken gård, mellom Svelvik og Sande i Vestfold, av gårdens eier Hans Christian Sandviken.

«Christiane», som har skøyteskrog, var opprinnelig rigget som jakt. Fartøyet er oppkalt etter Hans Christians kone Christiane.

De første årene gikk fartøyet med alle typer stykkgods langs kysten helt opp til Vestlandet. Hans Christian døde i 1884 og sønnen Martin Sandviken overtok skuta. Også hans sønn Hans var skipper på «Christiane» og ble 3. generasjon jaktskipper fra gården Sandviken fram til 1925.

I 1925 ble fartøyet solgt til Johan Johannesen i Drammen. Under Johan Johannesen og sønnen Kristian Johansen gikk «Christiane» i sandfart med pussesand fra utløpet av Drammensvassdraget frem til 1959, da skøyta gikk i opplag.

Under krigen ble navnet endret til «Kristiane II», men det opprinnelige navnet er senere tatt tilbake.

«Christiane» ble i 1917-19 reparert og ombygd ved at skroget ble forhøyet med to bordganger. Dermed fikk «Christiane» en bruttotonnasje på 41 tonn og en lengde på 55 fot. Samtidig ble fartøyet rigget om til galeas. I 1927 ble det installert en ensylindret Rapp-motor, men seilføringen ble beholdt til etter krigen.

I 1965 var fartøyet til salgs, og sjøspeiderleder Christen Nielsen sikret at Drammens siste sandjakt «Christiane» forble i Drammen. I dag brukes «Christiane» som treningsfartøy for speiderne. «Christiane» er den eneste gjenværende representant for de såkalte sandjaktene som trafikkerte indre og ytre Oslofjorden.

«Christiane» gjennomgikk i perioden 2006 til 2009 en omfattende restaurering; Full overhaling av skrog, nytt dekk og dekkshus og helt ny rigg med nye seil. Arbeidet er finansiert med støtte av Riksantikvaren og næringslivet i Drammensregionen. Hun fremstår i dag slik hun så ut i 1925. Restaureringen er utført med tradisjonell byggeteknikk og tidsriktig materialvalg. «Christiane» ble i 2009 tildelt prisen som «Årets verftsrestaurerte seilbåt» under Trebåtfestivalen i Risør.

Christianes Venner står for drift og vedlikehold av skuta.