Caroline af Sandnes

  • Kjennings­signal: LJUG
  • Hjemmehavn: Sandnes, Rogaland
  • Bygget: 1885
  • Opprinnelig funksjon: Fraktefartøy
  • Lengde: 63,4'
  • Brutto­tonnasje: 46
  • Vernet: 2004
  • På nett: caroline.no

SJ «Caroline af Sandnes» ble bygd i 1885 i Kristiansund, og gikk først under navnet «Trine». Båten hadde en typisk jakterigg bestående av storseil, toppseil, fokk, klyver, jager og breifokk.

I 1939 fikk den installert motor for første gang. Frem til 1939 gikk den for seil langs kysten med saltfisk. Etter dette gikk den over til å føre rogn, og fikk derav navnet «Rogna». I 1950 gjennomgikk båten en større ombygning, og den fikk det utseende den hadde da den kom til Sandnes.

På 70-tallet var jakten ofte å se i Gandsfjorden under navnet Rogna, hvor den ofte fraktet belegningsstein o.l.

Lars Henning Lura og Kjell Hegelstads kjøpte fartøyet i 1997 med formål å restaurere og tilbakeføre fartøyet til seiljakt for kulturformidling. Arbeidet foregår systematisk og ordentlig, men uten å være bundet opp i en restaureringsplan eller siktet inn mot et konkret tidspunkt i fartøyets historie. Fartøyet skal rigges som vanlig jakt med hjelpemotor.