Pil

  • Kjennings­signal: LK2300
  • Hjemmehavn: Kristiansand, Agder
  • Bygget: 1922
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 34,3'
  • Brutto­tonnasje: 10,7
  • Vernet: 1991

«Pil» ble bygd av Søren Olsen Barmen på Hannøya midt i Sørfjorden i Risør i 1922 for Anders Andersen og Arne Barm fra Hvaler. Fartøyet ble brukt i drivgarnfiske etter makrell og reketråling og har hatt mesteparten av sitt aktive liv langs Østfolds kystlinje med base i utgårdskilen på Hvaler.

«Pil» er på 34,3 fot med sleperor. I 1954 ble det bygd nytt styrehus. «Pil» ble utstyrt med en 15 Hk Rap semidiesel, fikk en 32 hk Rap i 1956, 1. generasjon GM Detroit 2 takts diesel i 1966 og 2. generasjon GM Detroit i 1969.

«Pil» har stort sett vært i samme families eie. Høsten 1990 overtok Bragdøya Kystlag ansvaret for bevaring av båten etter at de siste eierne, brødrene Arnt og Erling Barm, gikk av med pensjon. Fartøyet skulle da kondemneres, men ble unntatt fra destruksjonskravet i 1990. «Pil» ble samtidig overtatt av Vest-Agder Fylkesmuseum ved Bragdøya Kystlag.

«Pil» har siden 2006 gjennomgått en omfattende restaurering på Bragdøya. Den vil løpet av 2010 igjen pløye Skageraks bølger for egen maskin. Skroget: 80% av spanter er skiftet, 90% av hudplankene er skiftet, ny akterstevn og forstevnen er skiftet ned til vannlinjen. Det er lagt nytt bjelkelag og nytt dekk, luker og kasinger er beholdt. Nyoverhalt Rap 26 hk skal monteres våren 2010. Arbeidet er utført av båtbygger Håkon Danielsen, med god hjelp av ansatte og medlemmer av Bragdøya Kystlag.