Jelse

  • Kjennings­signal: LM9421
  • Hjemmehavn: Fredrikstad, Østfold
  • Bygget: 1766
  • Opprinnelig funksjon: Fraktefartøy
  • Lengde: 12,5m
  • Brutto­tonnasje: 14,29
  • Vernet: 2011

«Jelse» er en kravellbygget jakt som sannsynligvis ble bygget på Fogn.

P. Thorsen eide fartøyet som hadde navnet «Haabet» fra 1848 og fram til 1859-1860 da en større ombygging, sannsynligvis fra klink til kravell, fant sted.

En gang før 1892, eller i dette året, havnet «Jelse» på gården Høyvik der det var et svært rikt jaktemiljø og der fartøyene stort sett gikk til Stavanger med ved. De kunne også delta i sildefisket i januar- mars, enten som føringsfartøyer eller losji.

Ola Høyvik står oppført som fører av fartøyet på et skipsportrett fra 1898.  Den siste skipperen som drev kommersielt het Bjørn Slettebø. Han holdt det gående med fraktefart helt frem til 1963 da fartøyet ble solgt til Sauda som lystbåt og senere til Oslo hvor Reidar Simonsen kjøpte båten i 1977 og tilbakeførte det til seilfartøy.

Knut Sørensen har vært eier av fartøyet siden 2005 og har som formål og istandsette fartøyet som et rent musealt fartøy hvor det moderne utstyret vil bli utelatt. Dette gjelder også maskin da kun seil skal være framdrift. «Jelse» er i dag en del av museumshavna ved Isegran i Fredrikstad.