Skreien

  • Kjennings­signal: LKOQ
  • Hjemmehavn: Fredrikstad, Østfold
  • Bygget: 1909
  • Opprinnelig funksjon: Fraktefartøy
  • Lengde: 60,85'
  • Brutto­tonnasje: 44
  • Vernet: 1990
  • På nett: Foreningen SKREIEN

Skreien ble bygd ved Mellemværftet i Kristiansund fra 1907 til 1909. Skreien er en av de siste av jakter bygd i Norge, og en god representant for nordvest-norsk jaktebygging. Det ligger i fartøyets navn ganske gode indikasjoner på hvilken fart det gikk i. En stor del av frakteflåten på Nordmøre, Trøndelag og Nordland var engasjert i fiskeoppkjøp på Lofoten for videre foredling til klippfisk på hjemtraktene. Den såkalte slofarta. Skreien fulgte også sildeinnsigene. Under sildefiske fungerte den både som føringsfartøy og som losjiskip. Ellers ble ledige perioder brukt til blandet fraktfart langs kysten.

Mot siste krig ble den en del brukt i sandgrabbing og fikk for dette formålet større lasteluke. Skreien har altså hovedsakelig seilt på kysten av Vest- og Nord-Norge.

Skreiens første eier var Jørgen Skarsvåg, Havsfjorden. Skarsvåg var en dreven og viden kjent jakteskipper. Han var tidligere også eier og fører av jakta Dyrafjeld (nåværende skoleskip hos Sollerudstranda skole i Oslo). Skreien var sannsynligvis Skarsvågs siste fartøy.

I 1911 ble Skreien solgt til A. Børø.

I 1930 kjøpte Johan Selvåg skuta. Selvåg var kjøpmann i Tranviken.

I 1935 gikk Skreien til brødrene Wilhelm, Jacob og Øyvind Brækkan v/Brødrene Brekkan a/s Kolvereid. Skreien fikk ikke motor installert før 1940. Det var relativt sent, sammenlignet med andre fraktefartøy. Dette kunne ha økonomiske årsaker, men viktigere var det nok at man var redd motorolje og solar kunne sette smak på fisken. I 1940 satte den nye eieren inn motor, en 42 Hk Brunvoll, og en regner med at den samtidig ble forandret med hensyn til overbygg, rigg osv.

Etter motorinnsettingen ble Skreien registrert med fiskerireg. NT-68-K.

Men fra 1958 til 1969 var Ola Vorpvik fra Rakvåg eier. Han brukte jakta til sandgrabbing. I flaggboken seiler den nå under navnet Stjørnfjell. Rundt 1960 var det et rikt sildefiske og fartøyet gikk i dette tidsrommet i fiske- og sildeekspedisjoner.

Kåre Mellomsether fra Fillan på Hitra, kjøpte Stjørnfjell i 1966 og ga den navnet Anne Karin.

Anne Karin ble i 1975 solgt til Freddy Larsen som gav den navnet Skreien 1, og som satt i gang et omfattende restaureringsarbeid og tilbakeføring til seiljakt. Skreien lå lenge i utløpet av Akerselva i Oslo. Larsen var sentral i fartøyvernets spede begynnelse, og en av dem som dro i gang Forbundet Kysten. Senere flyttet Larsen skuta til Promhavn Slipp på Nærsnes hvor videre arbeid ble utført. I 2018 var Skreien for det meste ferdigrestaurert. Tragisk nok går også Larsen bort dette året.

Hanne Scheen og Erlend Arntzen Dale kjøper Skreien våren 2019. Hanne og Erlend ønsker at fartøyet skal brukes som et foreningsfartøy. Foreningen Skreien blir opprettet, og har som formål å drifte og fremme aktivitet rundt seiljakta Skreien.