Tampen 1

  • Kjennings­signal: LJAM
  • Hjemmehavn: Trondheim, Trøndelag
  • Bygget: 1902
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 60'
  • Brutto­tonnasje: 30,92
  • Vernet: 2011
  • På nett: mk-tampen1.com

Tampen 1” er en kravellbygget kutter som ble bygget ved ukjent verft i 1902. Den første sikre eieren av båten er S.P Welle som gikk konkurs med ”Tampen 1” i 1905. Deretter ble Paul A. Sævik på Remøya utenfor Fosnavåg i Møre og Romsdal ny eier. Han drev sild og torskefiske, og ”Tampen 1” ble den første motorbåten fra Herøy til å kjøre så langt som Finnmark. I 1926 ble ”Tampen 1” sentral i forsøksfiske etter størje under skipper Edvard Ellingvåg og bas John SlatlemSlatlem var en av de første som begynte med størjefiske med not. Fartøyet ble også brukt på Lofoten og Finnmarka til torskenot og seinot. Da torskenot ble forbudt i 1957 ble den rigget med snurrevad og ble brukt til diverse frakteoppdrag på Nordmøre. I 2011 fikk ”Tampen 1” Riksantikvarens status som vernet fartøy. I 2015 fikk fartøyet støtte til nødvendige reparasjoner ved Hardanger Fartøyvernsenter, blant annet nye kjølbolter, hudplank og lugarkappe slik at den i dag fremstår slik den gjorde som fiskebåt på 1940-tallet.