Ammonia

  • Kjennings­signal: LIDS
  • Hjemmehavn: Tinn, Telemark
  • Bygget: 1929
  • Opprinnelig funksjon: Ferge
  • Lengde: 230,6'
  • Brutto­tonnasje: 929
  • Fredet: 2009
  • På nett: Norsk Industriarbeidermuseum

Jernbanefergen DF «Ammonia» ble levert av A/S Moss Værft & Dokk i 1929 og levert til Norsk Transportaktieselskab, – et datterselskap av Norsk Hydro. Dette var Norsk Hydros tredje ferge på Tinnsjøen i tilknytning til Hydros fabrikker på Rjukan og Notodden.

Fergetrafikken på Tinnsjøen ble verdenskjent under siste verdenskrig da jernbanefergen «Hydro» med «tungtvann» om bord ble senket i februar 1944.

DF «Ammonia» har 2 stk. dampmaskiner på 450 IHK hver og kunne frakte 16-17 jernbanevogner og samtidig føre 150 passasjerer.

I 1951 ble det lagt om fra kull til oljefyring, og 2. klassen modernisert noe senere på 50-tallet.

Fartøyet var hovedferge fram til levering av MF «Storegut» og reserveferge fram til driftens opphør i 1991.

DF «Ammonia» er den siste gjenværende dampdrevne dobbeltsporede jernbanefergen i verden og representerer norsk industrihistorie på et betydningsfullt område.

Sammen med fergeleier, slippanlegg, fyrbelysning, jernbanemateriell, jernbanespor og bygningsmasse ble «Ammonia» overført fra Norsk Hydro til Stiftelsen Rjukanbanen i 1997. Fartøyet ble fredet i 2009. I 2012 overtok Norsk Industriarbeidermuseum (NIA) Rjukanbanen, inkludert Storegut og Ammonia. NIA bruker foreløpig fartøyet til stasjonært museum på Tinnsjøen.

DF «Ammonia» er ett av to fartøyer i verden som er skrevet inn på UNESCO sin verdensarvliste. Det andre fartøyet som er skrevet inn på UNESCO sin verdensarvliste er MF «Storegut». Begge skipene har seilingsområde på Tinnsjøen.