Storegut

Kjennings­signal:LIDX
Hjemmehavn:,
Bygget:1956
Opprinnelig
funksjon:
Lengde:287,35'
Brutto­tonnasje:1119
Vernet år:Fredet 2009
Hjemmeside:
Storegut

Foto: Aune Utlånt av Per Kristian Rognes

Historikk

MF «Storegut» ble bygget i 1956 av Glommen Mek. Verksted, fraktet på jernbane til Tinnoset og montert på slippen. «Storegut» var den gangen Nord-Europas største innsjøferge og meget velutstyrt etter datiden forhold.

Hovedformålet med fergen var å frakte produkter fra Norsk Hydro på Rjukan og andre kunder. Det var direkte samtrafikk med NSB.

«Storegut» fraktet årlig 8-10000 vogner lastet med ammoniumnitrat, ammoniakk og salpetersyre m.m. Frem til 1986-87 gikk fergen også med passasjerer.

Fergetrafikken ble nedlagt i 1991.

MF «Storegut» inngikk som en del av transportsystemet Rjukanbanen som består av jernbane Notodden-Tinnoset og ferge Tinnoset-Mæl og jernbane Mæl-Såheim (Rjukan). Dette transportsystemet sørget for nødvendig transport til og fra Norsk Hydros virksomhet på Rjukan.

Rjukanbanen eies i dag av Stiftelsen Rjukanbanen som har vern og bruk av transportlinjen Rjukan-Tinnoset til formål.

Stiftelsen eier også fartøyet «Ammonia» og begge fartøyene ble fredet i 2009.


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt