NARVIK

  • Kjennings­signal: LB1AG
  • Hjemmehavn: Horten, Vestfold
  • Bygget: 1966
  • Opprinnelig funksjon: Marinefartøy
  • Lengde: 96,6 meter
  • Brutto­tonnasje: 3417
  • Vernet: 2016
  • På nett: KNM NARVIK

Ex. KNM Narvik er en fregatt i Oslo-klassen, bygget ved Marinens hovedverft (MHV) i Horten i 1966. Hun er 1 av 5 fregatter i samme klasse som ble bygget i perioden 1964 til 1967 på MHV. Fartøyet er bygget med utgangspunkt i den amerikanske Dealey-klassen, men modifisert til bruk for den norske marinen etter tegninger fra Sjøforsvaret. Fartøyet er 96,6 meter langt, 11,5 meter bredt. Skroget er bygget i sveiset stål og overbygget er av aluminium. Fartøyet ble vernet av Riksantikvaren i 2016 som første fartøy fra den norske marinen. Skipet er også eneste bevarte marinefartøy fra Marinens eget hovedverft i Horten.

Skrog og overbygg er originalt fra byggeåret, og få endringer er foretatt gjennom 41 års tjeneste under orlogsflagg. Noen mindre ombygginger ble foretatt på midten av 1990 tallet for å gjøre plass til nye våpensystemer. Fartøyet har originalt fremdriftsmaskineri fra byggeåret i 1966, et steam turbin anlegg som med fyr på 2 kjeler (Babcock & Wilcox) utviklet 20800 HK. Oslo-klasse fregattene kunne oppnå tett opp mot 30 knop med full fyr på begge kjeler. «Narvik» seilte sin siste seilas som orlogsfartøy til Horten 12.06.2007, og hadde dermed tilbakelagt 41 år i tjeneste og over 800 000 seilte nautiske mil. Over 5000 vernepliktige har gjort tjeneste om bord på fartøyet.

«Narvik» eies i dag av Stiftelsen KNM Narvik som overtok fartøyet i juni 2007. Som Norges største flytende museumsskip er det en krevende oppgave å vedlikeholde fartøyet. Men en aktiv og stor venneforening på 350 medlemmer nedlegger over 10 000 timer i dugnad pr år, dermed fremstår fartøyet i dag i meget god stand.

«Narvik» er bevart som et nasjonalt minnesmerke over oppbyggingen av den norske marinen under den kalde krigen. Fartøyet formidler kunnskap om sjømilitær kulturarv, skipsbygging, industri historie og livet om bord på et militært fartøy. Det er utarbeidet en omfattende verneplan sammen med Marinemuseet som styrer bevaringen av skipet. Eier ønsker medlemskap for å ta del i foreningens arbeid om å fremme kystkultur og fartøyvern. Det er viktig at også de militære veteranskipene blir løftet fram som kulturarv.