ROND

  • Kjennings­signal: LASM
  • Hjemmehavn: Drøbak, Akershus
  • Bygget: 1955
  • Opprinnelig funksjon: Slepefartøy
  • Lengde: 21 meter
  • Brutto­tonnasje: 53,1
  • Vernet: 2023

Stålfartøyet T/B «Rond» er en helsveiset slepebåt fra 1955, bygget ved Glommen mekaniske Verksted i Fredrikstad for Drammensvassdragets Fellesfløtningsforening. Konstruktør er ikke kjent. Planen var at T/B ROND som er det siste fartøyet som er bygget for Randsfjorden, skulle gå med tømmerslep. Båten ble bygget i deler i Fredrikstad og fraktet på jernbane til Røykenvik på Hadeland. Her ble den ble montert sammen, som verftets byggenr. 151.

«Rond» har største lengde 21m, største bredde 4,80m og brutto tonnasje 53,1. Båten ble utstyrt med Wichmann 2-takts dieselmotor med 240 hk., levert av Wichmann Motorfabrikk AS, og vridbart propellanlegg. Originalmotor er fortsatt om bord.

«Rond» ble satt i drift i juni 1955 på Randsfjorden for å slepe tømmer. Drifta varte frem til 1968, da tømmerbilene hadde overtatt markedet for tømmertransport. «Rond» ble solgt til firmaet Nye Transport som fraktet fartøyet til Drammen hvor det ble her gjort en del ombygginger ved Drammen slipp og verksted: Styrhuset på overbygget ble fjernet, skorsteinshøyden halvert og nytt styrhus ble laget i den gamle messa. Fartøyet fremstår i dag som den ble etter ombyggingen.

«Rond» gikk som slepebåt for cellulloselektere i Drammen frem til 1976. I 1976 ble «Rond» solgt til Hareid og fungerte som slepebåt der og i Ålesund frem til 1999.  Siste eier tok båten i bruk som husbåt/fritidsbåt før den i 2020 ble solgt og ført til Kristiansand hvor fartøyet forfalt. I 2021 ble foreningen T/B Ronds venner stiftet med hovedmål å redde «Rond» og få den tilbake til Randsfjorden. I januar 2022 overtok T/B Ronds venner fartøyet og fikk den slept til Drøbak, deretter til Engelsviken slipp ved Fredrikstad. Forfallet ble stanset, fremdriftsmaskineriet ble overhalt og klargjort for prøvestart. Fartøyet ligger for tiden igjen i Drøbak.

Eier ønsker videre å formidle historien om skipsfarten på Randsfjorden og bringe «Rond» tilbake til fast havn i Røykenvik. «Rond» fikk Riksantikvarens vernestatus i 2023. Utgangspunkt for tilbakeføring er året 1968 som var siste driftsåret på Randsfjorden. T/B Ronds venner arbeider for på best mulig måte å sikre «Rond» som et kulturminne.