Faxsen

  • Kjennings­signal: LFYE
  • Hjemmehavn: Bodø, Nordland
  • Bygget: 1916
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 70'
  • Brutto­tonnasje: 47,35
  • Vernet: 2002
  • På nett: faxsen.no

MK «Faxsen» er en Skandferkutter, bygd i 1916 ved datidens største trebåtbyggeri i Norge: Nils Skandfers trebåtbyggeri i Kulstadsjøen ved Mosjøen. Kontrahent var Harald Pedersen. Kjøpekontrakten ble underskrevet i februar og fartøyet skulle være ferdig i september samme år.

«Faxsen» var opprinnelig 62,5 fot og ble levert med en 2 sylindret Alpha glødehodemotor. Seilføringen var fokk, storseil og mesan. M/K «Faxsen» ble i all hovedsak brukt til fiske, særlig Lofotfiske og sildefiske. Fartøyet ble også brukt i fraktefart, spesielt like etter krigen da det var stort behov for frakt av bla. bygningsartikler.

Fartøyet var eid av samme familie fra 1916 fram til 1997 da den ble kjøpt av Stiftelsen Faxsen. Fartøyets historie og endringer som er gjort på fartøyet er svært godt dokumentert.

I 1938/39 ble det installert en 50 Hk Wickmann semidiesel som fremdeles er i bruk, skroget er forlegnget til 70 fot i 1956 og fartøyet har fått nytt styrhus.

MK «Faxsen» er i stor grad autentisk, og Stiftelsen Faxsen har lagt stor vekt på å bevare båten slik den var ved overtakelse i 1997. Eierne fører en restriktiv linje med hensyn til vedlikehold og endringer på fartøyet.

«Faxsen» fikk Riksantikvaren status som verneverdig skip i 1997. MK «Faxsen» brukes i dag til passasjertrafikk og kystkulturopplevelser.